Optiebeurs voorziet een forse omzetdaling

AMSTERDAM, 16 mei - De European options exchange (EOE) houdt er rekening mee dat de omzet op de optiebeurs dit jaar 15 tot 20 procent zal dalen. In het eerste kwartaal zakte de omzet reeds met 13 procent. Dat staat in het vandaag verschenen jaarverslag van de EOE. Wereldwijd zijn de omzetten op optiebeurzen in het eerste kwartaal 7 procent gedaald, aldus drs. T. E. Westerterp, de directeur van de Amsterdamse optiebeurs. Het afgelopen jaar noemt de EOE 'bijzonder bevredigend'.

Het aantal verhandelde opties steeg van 8,5 miljoen naar 13,4 miljoen en het netto bedrijfsresultaat verdubbelde tot 27,8 miljoen gulden. De omzet verbeterde bovendien 22,5 procent ten opzichte van het vorige record in 1987. Het voorgestelde dividend bedraagt 30.000 gulden per zetel, 50 procent meer dan over 1988. Het eigen vermogen van de EOE-groep is inmiddels de 100 miljoen gulden gepasseerd. In een toelichting op het verslag tijdens de ledenvergadering verklaarde Westerterp vanochtend dat de optiebeurs zeer innovatief zal moeten blijven, wil zij de komende jaren de concurrentie van met name Londen, Parijs en Frankfurt het hoofd kunnen blijven bieden. Hij kondigde aan dat de optiebeurs binnenkort met enkele voorstellen voor nieuwe produkten zal komen. Tegen de achtergrond van de Europese eenwording onderzoekt de optiebeurs verder actief de mogelijkheden voor verdere samenwerking met andere Europese beurzen voor afgeleide produkten. Zo wordt gekeken naar een nauwe samenwerking met de Londense optiebeurs waarbij orders, geplaatst bij leden van de ene beurs, op de andere kunnen worden uitgevoerd. Dit zou wellicht het begin kunnen vormen van de totstandkoming van een enkele Europese optiemarkt.

Volgens het jaarverslag zal 1990 in zekere zin een overgangsjaar worden voor de optiebeurs. Pas in 1991 zullen de eerste langlopende opties, die vanaf 1986 worden verhandeld, aflopen en de gunstige gevolgen daarvan zullen dan pas blijken. Op dit moment maken de langlopende opties al wel ruim 22 procent uit van het totaal aantal uitstaande contracten op de optiebeurs en een verdere toeneming daarvan wordt verwacht. Met een gemiddelde dagomzet van ruim 52.700 contracten en een record-ozmet van 171.694 contracten gedurende de 'mini-crash' in oktober behaalde de EOE in totaal 47 procent meer omzet dan de optiebeurs in Londen, aldus het jaarverslag.