IBB-Kondor wil fusie met veel grotere Wessels

ROTTERDAM, 16 mei - Bouwbedrijf IBB-Kondor uit Leiden voert besprekingen met de veel grotere collega-bouwer Wessels uit het Overijsselse Rijssen over een fusie. Het beursgenoteerde IBB zal daartoe een niet nader bekend gemaakt aantal nieuwe aandelen uitgeven aan Wessels in ruil voor alle aandelen Wessels.

De beursnotering van IBB-Kondor was gisteren geschorst. Maandag was de laatste notering fl.635. Vanochtend opende IBB opnieuw op fl.635. De omzet in het fonds is nihil. Op grond van de beurskoers is de beurswaarde van de onderneming (fl.26 miljoen) ongeveer gelijk aan het bedrag aan contant geld dat IBB in kas heeft.

IBB behaalde vorig jaar op een omzet van fl.117 miljoen een winst van fl.2,6 miljoen. Voor 1990 wordt een gelijke winst verwacht. IBB verdient ongeveer evenveel aan rente op het banktegoed als aan aannemen. IBB werkt vooral in de regio Leiden (utiliteitsbouw) en in Amsterdam (renovatie). Wessels is veel groter dan het Leidse bedrijf en heeft behalve bouwactiviteiten ook enkele produktiebedrijven. In het boekjaar 1988/1989 bedroeg de omzet fl.345 miljoen en de winst fl.19,5 miljoen. Voor het lopende boekjaar verwacht Wessels een winst van fl.

20 miljoen. Wessels werkt vooral in het Oosten des lands. Morgen is de aandeelhoudersvergadering van IBB-Kondor, maar daar staat de fusie nog niet op de agenda. Eerst moet met de bonden worden overlegd, aldus algemeen directeur ir. H. H. van der Maas van IBB. Het maatschappelijk kapitaal van IBB is nu 80.000 gewone aandelen. Dat is volgens Van der Maas niet genoeg om de voorgenomen aandelenruil met Wessels uit te betalen. Hij stelt echter dat de ruilverhouding nog onderwerp van onderhandeling is. Bij Wessels waren bestuur en commissarissen vandaag de hele dag in vergadering bijeen.

Amlyn Holding is eigenaar van 51 procent van de bijna 43.000 uitstaande aandelen van IBB Kondor. Amlyn nam dit pakket in februari als white knight over van de Rotterdamse vastgoedbelegger A. van der Herk. IBB dreigde overgenomen te worden omdat de helft van het balanstotaal van de onderneming uit liquide middelen bestond. Volgens woordvoerder K. R. Pauw van Amlyn staat deze onderneming in beginsel positief tegenover de voorgenomen transactie en wacht zij verdere ontwikkelingen af. Pauw wijst erop dat Amlyn de benodigde uitbreiding van het statutaire kapitaal goed moet keuren.

Amlyn is een projectontwikkelingsmaatschappij die eigendom is van J. B. Steinke. In Nederland participeert Amlyn in het Victoria-Hotel in Amsterdam, is zij eigenaar van de parkeergarage aan de Prins Hendrikkade in de hoofdstad en is zij betrokken bij het Singel-project, de ombouw van het voormalige Gemeentegiro-kantoor.

Amlyn werkt meestal met ad hoc partners. Amlyn wordt vaak in verband gebracht met belegger H. P. C. van der Meene, maar onderhoudt met hem geen contacten. Het verband is ontstaan omdat Amlyn vorig jaar in eerste instantie in een joint-venture met Van der Meene als reddende engel voor IBB zou optreden. Uiteindelijk is Van der Meene afgevallen en deed Amlyn het alleen.

Amlyn werkt veel samen met een van de grootste Japanse aannemersbedrijven, Kumagai Gummi. Samen met deze aannemer en het Zweedse Scanska is Amlyn betrokken bij een groot project in Frankfurt, met een waarde van 1,1 miljard D-mark, aldus Pauw. Met Kumagai Gummi werkt Amlyn ook aan een groot hotel- en kantorencomplex in het centrum van Munchen.

Volgens Pauw is Amlyn tevreden met zijn belegging in IBB al geeft hij toe dat het rendement op het geinvesteerde kapitaal niet hoog is en al heeft Amlyn nog niet in concrete projecten met IBB samengewerkt.

Er bestaat een overeenkomst tussen IBB en Amlyn dat het tot de mogelijkheden moet behoren dat Amlyn op termijn aanspraak kan maken op een plaats in de raad van commissarissen van IBB, aldus Pauw.

IBB zelf is eigenaar van een belang van 10 procent in ingenieursburau Grontmij. Daar kon niemand van de directie vanochtend een reactie geven op de fusieplannen van IBB.