Havenbedrijf HES: nog twee jaar nodig voor reorganisatiebulksector

ROTTERDAM, 16 mei - Het Rotterdamse havenconcern HES Beheer denkt nog een tot twee jaar nodig te hebben voor de reorganisatie van de bulksector.

Vooral door problemen bij de Graan Elevator Maatschappij (GEM) boekte HES in 1989 een verlies van 24,7 miljoen gulden na de voorgaande zes jaren winst te hebben behaald.

HES doet in het vandaag gepubliceerde jaarverslag geen prognoses voor de korte termijn. Voor de wat langere termijn is het havenconcern 'zeker niet pessimistisch gestemd'.

Daarom wordt ondanks het verlies voorgesteld een dividend uit te keren van 5,5 gulden, de helft van het dividend over 1988. De GEM, een volledige dochter van HES en het grootste particuliere graanoverslagbedrijf in de wereld, moest hoge voorzieningen treffen in verband met de afvloeiing van een paar honderd werknemers. Die reductie was nodig om de structurele overcapaciteit te verminderen. Bij de GEM werken nu nog 570 mensen. Het bedrijf behaalde vorig jaar een boekwinst op de verkoop van de deelneming van 25 procent in het Belgische bedrijf Ghent Grain Terminal.

De winst van het overslagbedrijf Frans Swartouw, voor 60 procent bezit van HES, lag 'op een hoger niveau' dan de 1 miljoen gulden in 1988. Hier treden, ook in verband met overcapaciteit, circa 90 mensen vervroegd uit. Bij HES vertrok in de bulksector in totaal 11 procent van het personeel, zodat eind vorig jaar nog 2.444 mensen bij de onderneming in dienst waren. HES International Bulk Services, de buitenlandse bulkactiviteit, boekte winst. In de containersector vervoerde Bell Lines 7 procent meer containers en behaalde een beter resultaat. Voor 1990 verwacht HES handhaving van dit winstniveau.

Transbox, vervoerder van containers over de Rijn, leed daarentegen verlies. Belangrijke oorzaak was het uitblijven van opdrachten van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In maart dit jaar werd bekend dat het bedrijf verkocht zal worden aan Rhinecontainer.

Eind 1990 wordt Mineral Services Rotterdam operationeel, waarvan de eerste fase negen miljoen gulden kost. De onderneming kan de hoogwaardige minerale grondstoffen, die Frans Swarttouw overslaat, bewerken.

De kolen- en ertsoverslag van Frans Swartouw is dit jaar overgedragen aan het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO). In ruil hiervoor heeft Frans Swarttouw het belang in de EMO per 1 januari dit jaar uitgebreid van 30 naar 42,5 procent. Mede dank zij dividenden uit deze deelneming is Swartouw winstgevend.

Het eigen vermogen van HES Beheer daalde door het verlies tot 256,6 miljoen gulden, zodat 40,2 procent van de bedrijfsmiddelen (het balanstotaal van 639 miljoen gulden) met eigen geld is gefinancierd. Per aandeel is het eigen vermogen 581,8 gulden bij een slotkoers gisteren op de parallelmarkt van 256 gulden. De netto omzet steeg vorig jaar met 1,3 procent tot 645,4 miljoen gulden.