Ex-directeur: geen misbruik van pupillen

ARNHEM, 16 mei - De voormalige directeur-psychiater Th. F. (56) van het orthopedagogisch en jeugdpsychiatrisch centrum van de Heldring Stichtingen in Zetten heeft vanmorgen aan het begin van de strafzaak, waarin hij terechtstaat op verdenking van veelvuldig seksueel misbruik van pupillen, alle beschuldigingen ontkend.

F. zijn tien strafbare feiten ten laste gelegd, uiteenlopend van gedwongen masturbatie tot verkrachting. Zij zijn gebaseerd op de aangiften van zeven oud-bewoners van de Zettense inrichting. De overige veertien aangiften over wangedrag van F. die bij de politie zijn binnengekomen zijn strafrechtelijk verjaard.

Nadat de zevende aanklacht was doorgenomen verzuchtte rechtbank-voorzitter mr. P. R. Smits: 'Dat was weer een heel verhaal, meneer F. Wat zegt u hierop? Het is allemaal van hetzelfde laken een pak.'

F.: 'Ja, maar de feiten zijn anders. Ik denk dat ze gewoon een verzonnen verhaal heeft verteld.'

Ook de betrouwbaarheid van de verklaringen van de zes andere oud-tehuisbewoners trok F. ernstig in twijfel.

Aan het begin van de behandeling van de strafzaak deed mr. Smits een dringend beroep op de overvolle publieke tribune kalmte te bewaren. 'Deze zaak ligt zeer emotioneel. Een rustig verloop van het strafproces is voor alle partijen broodnodig en noodzakelijk.' In het gerechtelijk vooronderzoek zijn dertig getuigen en twee deskundigen gehoord. F. had zichzelf bij de rechter-commissaris betiteld als 'een onconventioneel psychiater'.

Daarmee bedoelde hij, zo zei hij vanmorgen, dat hij zich vanaf zijn benoeming in Zetten medio 1969 had ingezet voor versterking van de psychiatrische behandelingsmogelijkheden, die destijds in instellingen van de Kinderbescherming betrekkelijk nieuw waren.

Na behandeling van acht van de tien ten laste gelegde feiten vroeg F. de rechtbank of hij even zijn benen mocht strekken. 'Zou het mogelijk zijn even een kleine pauze te houden? Het is wel een hele lawine die over me heenkomt.'