Engels plan voor nieuwe raket voor Navo-vliegtuigen

ROTTERDAM, 16 juni - Het Britse ministerie van defensie werkt aan een plan om in Groot-Brittannie een gemeenschappelijke Brits-Amerikaans-Duitse luchtmachteenheid te stationeren bestaande uit gevechtsbommenwerpers uitgerust met nieuwe nucleaire korte-afstandsraketten (TASM - tactical air to surface missile). Dit is gemeld door de Britse krant The Guardian op gezag van zegslieden van de British-American Security Information Council, een particuliere organisatie die informatie verstrekt over de nucleaire bewapening in de NAVO-landen.

Het plan waarvan het bestaan werd bevestigd door een zegsman van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van defensie, zou tot doel hebben de Bondsrepubliek Duitsland politiek te ontzien bij de invoering van de TASM bij de NAVO-luchtmachten in West-Europa. De TASM is een nieuwe Amerikaanse raket met een bereik van 500 kilometer die met een kernkop kan worden uitgerust. De TASM die volgens bestaande Amerikaanse plannen in 1995 gereed zou zijn, zou in de plaats moeten komen van de bestaande nucleaire korte afstandswapens, zoals de Lance-raketten en nucleaire artillerie, die de komende jaren bij de NAVO-troepen zullen verdwijnen (Lance) of aanmerkelijk in aantal zullen worden verminderd (artillerie-ladingen). In de Verenigde Staten en Engeland bestaat de opvatting dat de NAVO in Europa te zijner tijd de TASM moet invoeren om de nucleaire afschrikking tegenover de Sovjet-Unie te kunnen blijven verzekeren. In West-Duitsland bestaan politieke bezwaren tegen invoering van nieuwe nucleaire wapens. De Westduitse minister van buitenlandse zaken Genscher heeft het afgelopen weekeinde invoering van de TASM afgewezen met de uitspraak dat Europa 'geen nieuwe bewapeningsrace maar ontwapening moeten nastreven'. De defensieministers van de NAVO-landen stelden vorige week na afloop van hun halfjaarlijkse bijeenkomst in het kader van de Nuclear Planning Group (NPG) in het Canadese Calgary in hun communique vast dat 'sub-strategische nucleaire systemen die zowel flexibiliteit als een langer bereik hebben een relatief grotere betekenis zullen krijgen'.

Ook de Nederlandse minister Ter Beek zei al eerder - eind maart tijdens een bijeenkomst van de parlementaire vergadering van de West-Europese Unie (WEU) - dat de 'korte afstandswapens in de negentiger jaren vervangen moeten worden door wapens met een langer bereik'. Begin mei zei de Britse premier Thatcher dat het besluit van de Amerikaanse president Bush af te zien van de modernisering van de Lance-raketten (waarmee NAVO-strijdkrachten in de Bondsrepubliek zijn uitgerust) 'de modernisering met TASM's belangrijker maakt'.

Begin april besprak Thatcher met president Bush, tijdens een ontmoeting op de Bermuda-eilanden, voor het eerst het Britse plan Westduitse Tornado-gevechtsvliegtuigen die met TASM's zouden worden uitgerust, in Groot-Brittannie te stationeren.

Volgens The Guardian voorziet het Britse plan in een gemeenschappelijke eenheid bestaande uit Amerikaanse F-15, F-16 en F-111 gevechtsbommenwerpers en Tornado's van de Britse luchtmacht en van de Westduitse Luftwaffe onder Amerikaans commando, een Britse plaatsvervangend commandant en een Westduitse chef-staf. Volgens een Amerikaans militaire zegsman zou het plan volgende week worden besproken in Brussel op de halfjaarlijkse reguliere bijeenkomst van de NAVO-defensieministers. Welingelichte diplomatieke bronnen bij de NAVO zeiden gisteren dat ze niet van een dergelijk plan op de hoogte zijn.

Frankrijk en Engeland besloten eerder deze maand nauw samen te werken bij de ontwikkeling van een nieuwe nucleaire raket die door vliegtuigen kan worden gelanceerd. Deze ASLP (Air-Sol Longue Portee) zou een bereik van 1000 tot 1200 kilometer krijgen. In een gemeenschappelijke verklaring zeiden de defensieministers van beide landen, King en Chevenement dat Londen dit nieuwe wapen overweegt ter vervanging van kernbommen waarmee de Britse luchtmacht is uitgerust. De ASLP is een derivaat van de ASMP (moyenne portee), een raket met een bereik van 100 tot 300 kilometer die al in gebruik is bij de Franse luchtmacht.

    • Jan Gerritsen