Coalitie wil strengere fiscale informatieplicht bedrijven

DEN HAAG, 16 mei - De coalitiefracties van PvdA en CDA willen de informatieplicht van bedrijven tegenover de fiscus verscherpen. Bedrijven kunnen dan moeilijker winsten naar het buitenland sluizen om belastingheffing te ontlopen.

De Kamerleden Vermeend en Vreugdenhil hebben hiertoegisteren een wijzigingsvoorstel ingediend op het wetsvoorstel van het kabinet.

Het wetsvoorstel, dat ruime steun heeft van de Tweede Kamer, verplicht bedrijven aan de inspecteur informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de belastingheffing. Volgens de voorgestelde regeling geldt de informatieplicht ook voor gezamenlijke ondernemingen waarbij een eigendomsverhouding van 50-50 geldt.

Vermeend en Vreugdenhil willen de informatieplicht hanteren voor alle vormen van samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en ondernemingen in het buitenland, ongeacht de eigendomsverhoudingen. Hiermee moet volgens Vermeend worden voorkomen dat voor de inspecteur 'het spoor doodloopt'.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer tussen een Nederlands bedrijf en een in een belastingparadijs gevestigde moeder of dochter een holding wordt geschoven.