Agenten in hasj-zaak vrijgelaten

AMSTERDAM, 16 mei - Twee van hasjhandel en corruptie verdachte Amsterdamse hoofdagenten zijn gisteren door de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank in vrijheid gesteld, na veertig dagen hechtenis. Volgens persrechter mr. S. Slagter vindt de Raadkamer dat het onderzoeksbelang verlenging van de voorlopige hechtenis niet langer rechtvaardigt.

Slagter: 'Wat betreft de hasjhandel is het feitencomplex voorhanden. Het onderzoek was vooral gericht op de verdenking van corruptie. Dat onderzoek is in een stadium waarin detentie niet langer nodig is. Er hoeft nog slechts een getuige gehoord te worden.'

Volgens persofficier van Justitie mr. L. de Wit gaat het gerechtelijk vooronderzoek door en wordt over vervolging van de politiemensen later beslist. De rechercheurs werden begin april gearresteerd in het Pullman Hotel bij Schiphol toen zij onderhandelden over de aankoop van honderd kilo hasj. De beide agenten van het bureau Raampoort aan de Marnixstraat werkten al meer dan tien jaar bij het Amsterdamse politiekorps. De rechercheurs zijn na hun aanhouding uit hun functie gezet. 'Voorlopig blijft dat ook zo. Normaal gesproken volgt hierna een schorsing, maar daar is op dit moment nog weinig van te zeggen. Het is afwachten wat het onderzoek en de rechtszaak zullen opleveren', aldus een politie-woordvoerder. Volgens mr. N. Meijering, raadsman van een der verdachten, is het onderzoek 'gewoon doodgelopen'.

Dat zijn client schuldig zou zijn aan corruptie kan volgens hem nooit bewezen worden. Wat de hasjhandel betreft zegt hij zich te kunnen voorstellen dat er verdenking op zijn client rust. 'Hij was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Meer kan ik er niet over zeggen', aldus Meijering. De Rijksrecherche onderzoekt of meer agenten van de Amsterdamse politie bij de zaak betrokken zijn.