Z op aanvraagformulier betekent toch 'zigeuner'

AMSTERDAM, 15 mei - De letter Z op aanvraagformulieren voor onder meer kinderbijslag die binnenkomen bij de Sociale Verzekeringsbank verwijst in de meeste gevallen wel degelijk naar het gegeven dat de aanvrager een zigeuner is en niet, zoals eerder werd verklaard, naar 'zelfdoener'. Dit blijkt uit een nader onderzoek van de Sociale Verzekeringsraad.

Twee maanden geleden trof een hulpverleenster van de Stichting Werkgroep Zigeuners op een formulier in de rechterbovenhoek een zwarte Z aan en trok daaruit de conclusie dat hiermee de aanvrager als zigeuner werd aangeduid. De Sociale Verzekeringsbank in Utrecht zei toen in een eerste reactie dat het om verouderde formulieren ging en dat met de Z het begrip 'zelfdoener' werd bedoeld. In dergelijke bewoordingen beantwoordde ook minister De Vries (sociale zaken) de vragen van het Tweede-Kamerlid Verspaget (PvdA). Maar volgens woordvoerder A. Prinsen van de verzekeringsraad is nu op verscheidene formulieren een met de hand geschreven aanduiding Z of Z/W (zigeuner/woonwagenbewoner) aangetroffen. Ook is de letter C aangetroffen in het geval dat het een buitenlander betrof. De C staat dan voor 'correspondent'. 'Dit is volgens ons niet juist en onaanvaardbaar, hoewel we er van uitgaan dat hier geen sprake is van opzettelijke discriminatie', aldus Prinsen. De Sociale Verzekeringsbank neemt nu maatregelen om deze speciale aanduidingen op formulieren definitief af te schaffen.

Verspaget wil nu van staatssecretaris Ter Veld weten hoe het mogelijk is dat zij eerder onjuist is geinformeerd over het bestaan van dergelijke formulieren en zij wil dat de staatssecretaris haar ongenoegen aan de Sociale Verzekeringsbank laat blijken. Verder wil zij dat wordt nagegaan of bij andere uitkerende instanties ook met dergelijke formulieren wordt gewerkt en dat de staatssecretaris maatregelen treft die een einde maken aan deze discriminatoire handelwijze.