Vervoer naar en in de VS drukt winst van Nedlloyd

ROTTERDAM, 15 mei - De tegenvallende winstontwikkeling van het transportconcern Nedlloyd is veroorzaakt door dalende vrachttarieven op de containervaart naar de Verenigde Staten, hoge kosten in het landtransport daar en de daling van de dollarkoers.

Nedlloyd denkt dit jaar het netto-resultaat (exclusief boekwinsten op verkoop deelnemingen) op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar te houden. Dit zei bestuursvoorzitter H. Rootliep gisteren in een toelichting op de cijfers over 1989. In 1989 behaalde Nedlloyd op de verkoop van deelnemingen een boekwinst van ongeveer 100 miljoen gulden. Het belang in verzekeringsmaatschappij Nieuw Rotterdam Beheer werd teruggebracht van 25,72 procent tot 1 procent. Dat bepaalde 'in overwegende mate' de boekwinst van 52 miljoen gulden op de verkoop van minderheidsdeelnemingen.

De verkoop van het belang van 60 procent in Transavia leverde een groot aandeel in het buitengewoon resultaat van 54 miljoen gulden. De Europese commissie heeft tegen die verkoop - tweederde van die 60 procent ging naar de KLM - overigens bezwaar aangetekend omdat die strijdig zou zijn met de anti-kartelwetgeving.

De omzet steeg vorig jaar van 5 naar 6 miljard gulden. Van die groei van 20 procent is volgens Nedlloyd 15 procent autonoom.

De winst van Nedlloyd kwam in 1989 uit op 252 miljoen gulden, 64,3 procent meer dan in 1988. Na aftrek van de boekwinsten resteert een nettowinst van 146 miljoen gulden, wat 7,4 procent hoger is dan in 1988. Het bedrijfsresultaat, dat ook de rentebetalingen bevat, daalde licht van 231 tot 230 miljoen gulden.

De oorzaken daarvoor liggen in de Verenigde Staten. Het komt te vaak voor dat containers op de terugweg leeg zijn en niet optimaal benut worden. Door in de toekomst in de Verenigde Staten samen te werken met de Amerikaanse reder Sealand en de Britse reder P en OCL hoopt Nedlloyd tot een beter distributienetwerk te komen, aldus Nedlloyd.

Op de route tussen de Verenigde Staten en Europa is de concurrentie scherp waardoor de vrachttarieven laag zijn.

De opbrengsten in de zeevaart en het landtransport in de Verenigde Staten luiden grotendeels in dollars. Volgens bestuurslid drs. R. B. Lenterman verliest Nedlloyd op korte termijn twee miljoen gulden voor elke cent die de dollar daalt. Ongeveer de helft van dit risico is ingedekt. Vorig jaar stond de dollar gemiddeld op 2,12 gulden, nu om de 1,85 gulden: een theoretisch koersverlies van 27 miljoen gulden.

Volgens Lenterman werkt de vuistregel niet op langere termijn omdat dan vervoersstromen door de koers worden beinvloed. Volgens Lenterman wil Nedlloyd de dollargevoeligheid verminderen door aan de kostenkant meer met dollars te werken waardoor een dollardaling ook voordelen krijgt. Een van de mogelijkheden is het charteren van schepen omdat de huur traditioneel in dollars wordt afgerekend.

Nedlloyd heeft geen plannen meer voor grote investeringen in het wegvervoer. In 1986 werd het wegvervoerbedrijf Van Gend en Loos (ongeveer 1.200 wagens) overgenomen, vorig jaar was Union Transport Gruppe in Dusseldorf een grote vis. Met 4.300 werknemers en een omzet van 810 miljoen gulden is het een van de grootste Westduitse wegtransporteurs.

Volgens Rootliep is de basis voor het Europese distributie netwerk gereed. Hooguit zullen nog wat kleine bedrijven worden overgenomen.

Nu ligt het zwaartepunt van de investeringen weer op zee. Nedlloyd heeft bij Japanse werven vijf grote containerschepen van eigen ontwerp besteld en sluit binnenkort het contract voor nog twee schepen af. Bij elkaar kosten die een miljard gulden. 'Dan zijn we voorlopig voorzien', aldus Rootliep. Vorig jaar wekte Nedlloyd de indruk nog eens acht schepen te willen bestellen. Volgens Rootliep gaf dat alleen aan wat de maximale capaciteitsuitbreiding zou zijn onder de meest gunstige omstandigheden.

In de vijf jaar van de periode 1985 tot en met 1989 heeft Nedloyd in totaal een verlies geleden van 390 miljoen gulden, inclusief de boekwinsten.