Vakbonden tonen begrip voor vertrek Van der Klugt

ROTTERDAM, 15 mei - De vakbonden reageren met begrip op de bestuurswisseling bij Philips. Zij gaan er vanuit dat meer maatregelen zullen volgen.

H. Byvanck van de Industriebond FNV verwacht in Nederland geen extra gedwongen ontslagen: 'De produktiebedrijven zijn in Nederland al tot op het bot uitgekleed. En we verzetten ons op voorhand tegen het afstoten van divisies die behoren tot de kernactiviteiten.' Byvanck bepleit een wijziging van de managementstructuur en managementcultuur. Byvanck: 'Op het hogere managementniveau, met wereldwijd een paar duizend managers, valt risicomijdend gedrag te constateren. Dat is slecht.' W. ter Welle, bestuurder van de Federatie van Hoger Philipspersoneel (FHPP): 'Hopelijk haalt de bestuurswisseling een stuk gezapigheid weg. Bij een aantal divisies is overigens al een andere cultuur onstaan.'

Ter Welle merkt op dat Philips al enige tijd terug reorganisaties heeft aangekondigd waardoor onder meer in de computerdivisie arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

Ter Welle: 'Ik ben niet zo bevreesd voor nieuwe reorganisaties in Nederland. Rauwenhof, hoofddirecteur van Philips Nederland, heeft gisteren zoiets ook aan de centrale ondernemingsraad laten blijken'.

Een woordvoerder van Philips wijst er echter op dat de tegenvallende resultaten in het eerste kwartaal wel degelijk nieuwe maatregelen noodzakelijk kunnen maken.

De Unie BLHP zal zich verzetten tegen eventuele gedwongen ontslagen. 'En we zien al helemaal geen heil in een vijandelijke overname. Philips zou wel samenwerkingen kunnen overwegen', aldus een woordvoerder.

Bij de Amsterdamse effectenbeurs arriveerde vandaag een brief van Philips waarin het concern verzocht de beschuldigingen van handel met voorwetenschap, zoals die vorige week werden geuit in een televisieprogramma, te onderzoeken. Volgens een woordvoerder zal de beurs het verzoek 'welwillend in overweging nemen'.