Thomassen

De nettowinst van Thomassen International (zware industrie) is vorig jaar - na een winstuitkering aan het personeel van fl.1,8 miljoen - uitgekomen op fl.5,6 miljoen. Van deze winst gaat fl.3 miljoen naar de reserves terwijl de rest voor een uitkering als dividend is bestemd. De omzet steeg vorig jaar van fl.121 miljoen tot fl.276 miljoen. De orderportefeuille nam met fl.30 miljoen toe en bedroeg eind vorig jaar fl.266 miljoen. Over de eerste vier maanden van 1990 kwam de orderontvangst uit op fl.108 miljoen, waarmee zij boven de prognose lag. Verwacht wordt dat omzet en winst dit jaar op het peil van 1989 kunnen worden gehandhaafd.