Ster weigert prijsverlaging

HILVERSUM, 15 mei - De gemiddelde prijs voor de reclame-zendtijd bij de STER (Stichting Ether Reclame) blijft gehandhaafd. De stichting zal niet ingaan op dreigementen van adverteerders. Drs. C. Smeekes, directeur van de STER, zei dit gisteren in Hilversum bij de presentatie van het jaarverslag 1989. Uit het jaarverslag blijkt dat de inkomsten van de STER, ondanks de komst van de commerciele concurrent Veronique, vorig jaar met ruim negen procent zijn gestegen tot 477 miljoen gulden. 'Een klein wonder', meende Smeekes.

Het voorstel van minister d'Ancona (WVC) om reclame op zondag toe te staan zodra dalende STER-inkomsten dat noodzakelijk maken, vond in de ogen van Smeekes weinig genade. Volgens hem is het bedrag van 35 miljoen gulden dat met reclame op zondag kan worden verdiend een noodzakelijke aanvulling op het budget van de publieke omroep. Het concurrerend vermogen van Hilversum moet worden versterkt en daarvoor is geld nodig, aldus Smeekes. De STER-directeur is van mening dat toegezegde indexering van de omroepbijdragen (opbrengst naar schatting 20 miljoen per jaar) de Hilversumse omroepen onvoldoende kansen biedt om de kijkers aan zich te binden.

Pag.3: STER wil programma's onderbreken