Sovjet-decreet treft Esten en Letten

MOSKOU, 15 mei - In twee decreten heeft Sovjet-president Michail Gorbatsjov de onafhankelijkheidsverklaringen van Letland en Estland illegaal en ongeldig verklaard.

De Letse verklaring over het herstel van de onafhankelijke republiek, aangenomen op 4 mei, vormt een overtreding van de Sovjet-grondwet, de onlangs aangenomen wet op de afscheiding, en de Letse grondwet en heeft daarom 'geen juridische kracht vanaf het moment van haar aanvaarding', aldus Gorbatsjovs decreet. Een zelfde veto treft de Estse verklaring over de onafhankelijkheid van Estland, die op 30 maart door de Opperste Sovjet in Tallinn was aangenomen en de Sovjetmacht in Estland illegaal verklaart.

Gorbatsjovs decreten komen kort nadat de presidenten van de drie Baltische landen, afgelopen zaterdag in Tallinn bijeen, hadden besloten tot de heroprichting van de Raad van Baltische staten om hun verdere politieke stappen te coordineren. De drie Baltische presidenten vroegen Gorbatsjov zondag in een telegram een gesprek over de ontstane crisis, maar diens antwoord, in de vorm van de twee decreten, lijkt een resolute afwijzing van hun voorstel. Estland en Letland, die een omzichtigere politiek ten opzichte van Moskou voeren dan Litouwen, zijn nog niet getroffen door een economische boycot. Moskou beschikt in deze twee republieken voorlopig over andere drukmiddelen in de vorm van de grote russischtalige gemeenschap, die fel tegen de onafhankelijkheid is.

In Letland probeerden gisteren ruim honderd officieren het gebouw van de Opperste Raad (de nieuwe benaming voor de Opperste Sovjet) binnen te komen met een petitie. De Letse politie, die voornamelijk uit Russen bestaat, hield een protestvergadering tegen de benoeming van een nieuwe minister van binnenlandse zaken, verklaarde zich trouw aan de Sovjet-grondwet en slechts ondergeschikt aan minister van binnenlandse zaken van de USSR, Vadim Bakatin.