Smit daagt accountants voor de rechter in zaak Miniware

AMSTERDAM, 15 mei - De zakenman Willem Smit heeft het accountantskantoor Paardekoper en Hoffman voor de rechter gedaagd omdat het kantoor volgens hem een misleidende jaarrekening heeft goedgekeurd van het indertijd door Smit overgenomen automatiseringsbedrijf Miniware BV. De gefortuneerde Smit, die zijn miljoenen verdiende met het computerbedrijf Datex, had zich eind 1988 bij de aankoop van Miniware mede gebaseerd op een tussentijdse jaarreking die de accountants van Paardekoper en Hoffman hadden goedgekeurd. Die jaarrekening bleek volgens Smit achteraf een veel te rooskleurig beeld te hebben gegeven. Miniware werd vorig jaar door tussenkomst van een van de schuldeisers failliet verklaard.

Smit had 'een kat in de zak' gekocht, zo moest de curator van Miniware toegeven. Smits beleggingsmaatschappij Ouborg stelt Paardekoper en Hoffman nu aansprakelijk voor de schade die voorlopig wordt begroot op ten minste tien miljoen gulden, aldus de advocaat van Smit, mr. O. Hammerstein. De dagvaarding is begin vorige maand de deur uitgegaan.

Het is niet de eerste keer dat accountants voor de rechter worden gedaagd wegens falende controle. Zo heeft de rechtbank in Utrecht vorige maand het accountantskantoor Camps Obers aansprakelijk gesteld voor de schade die Staal Bankiers heeft geleden doordat de accountants hun goedkeuring hechtten aan een misleidende openingsbalans van het autoleasebedrijf Roadster. Volgens Hammerstein is een groeiend aantal bedrijven geneigd tekortschietende accountants aan te pakken. Zelf zegt de advocaat op het ogenblik 'een aantal interessante zaken' in behandeling te hebben.

Toen Miniware afgelopen zomer failliet werd verklaard, twijfelde curator mr. A. Nouwen er openlijk aan of de tussentijdse jaarrekening 'een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen' van Miniware gaf. De jaarrekening bleek volgens hem geen rekening te hebben gehouden met een groot aantal claims. Dat had de nieuwe accountant van Miniware, Deloitte Dijker Van Dien (toen nog Van Dien en Co), geconcludeerd na inspectie van de boeken.

Behalve de claims bleken ook niet alle in de jaarrekening opgegeven activiteiten in het bedrijf aanwezig te zijn. 'De tussentijdse jaarrekening voldeed geenszins aan de daaraan te stellen eisen', zo staat in de dagvaarding die de deurwaarder begin april van dit jaar afleverde bij het Rotterdamse kantoor van Paardekoper en Hoffman.

Niet bekend

    • Geert van Asbeck