Simons: medicijn vasolastine mag in de handel blijven

DEN HAAG, 15 mei - Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zal het enzympreparaat vasolastine niet van de markt halen. Hij heeft dit gisteren gezegd na vragen van het Tweede-Kamerlid Beckers (Groen Links). Hoewel nooit officieel door het College ter beoordeling van geneesmiddelen geregistreerd, mocht vasolastine indertijd op aandrang van patienten toch in de handel blijven. Het college is in 1963 opgericht. Bestaande geneesmiddelen kregen toen een voorlopige registratie. Preparaten die nu nog steeds niet definitief zijn geregistreerd moeten per 20 mei verdwijnen. Simons zegt dat hij het vasolastine-besluit niet intrekt omdat veel patienten, vooral met hart- en vaataandoeningen, het feit dat het middel niet langer te krijgen zou zijn ervaren als een bedreiging van hun gezondheid.