Overleg over twistpunten bij Duits-Duitse unie

BONN, 15 mei - Bondskanselier Kohl en DDR-premier De Maiziere hebben gisteravond de invoering van de Duitse monetaire, economische en sociale unie per 1 juli aanstaande in Oost-Berlijn bekrachtigd. Nog deze week moeten de laatste twistpunten worden opgelost voor het ontwerp-staatsverdrag dat de unie regelt. Direct daarna moet het verdrag de komende weken in de Duitse parlementen worden behandeld.

Over de vrijheid van aankoop van grond door niet-Oostduitse investeerders en steun voor DDR-bedrijven en sociale minumuminkomens bij de invoering van de markteconomie moeten de laatste knopen deze week nog worden doorgehakt. Kohl zei daarover optimistisch te zijn. Minister Waigel (CSU, financien) herhaalde in Oost-Berlijn echter tegenover zijn collega Romberg (Ost-SPD) dat de DDR zelf desgewenst verdere maatregelen voor de koopkrachtbescherming van sociale minima moet treffen. Donderdag hoopt Waigel in een vervolggesprek de laatste preciese gegevens te krijgen over het begrotingstekort en de schuldpositie van de DDR. Het ontwerp-staatsverdrag wordt vandaag door de regeringscoalities in de beide Duitse hoofdsteden besproken. Het voorziet ook in de invoering van pensioen-, werkloosheids- en ziekteverzekering naar Westduits voorbeeld. In het algemeen worden de premies daarin gedeeld door werkgevers en werknemers. Bonn zorgt voor de benodige aanloopfinanciering.

Tot 6 juli kan bij DDR-banken contant geld worden gewisseld. Ook DDR-spaarders krijgen een week de tijd om hun tegoeden in D-mark om te zetten. Tot een maximaal spaartegoed van 8.000 Ost-mark (voor spaarders ouder dan 64 jaar, voor jongeren gelden lagere maxima) is de koers 1 op 1, daarboven 2 op 1. Personen of bedrijven buiten de DDR krijgen twee weken om hun tegoeden volgens deze regeling in D-mark om te zetten. Voor uitzonderingsgevallen is de uiterste termijn 30 november '90. Peildatum voor de tegoeden wordt, net als voor de omrekening van lonen en salarissen, 1 mei 1990. Grotere spaartegoeden, die in aanmerking komen voor een 2-1 koers, mogen ook worden bewaard om er, op een latere datum, aandelen van te kopen als Oostduitse staatsbedrijven worden geprivatiseerd.