Opnieuw beroering over sponsors

ZEIST, 15 mei - Nadat de spelers van het Nederlands elftal niet waren gemengd in de overeenkomst met PTT-telecommunicatie, bleken er gisteren tijdens een massale bijeenkomst in Zeist weer twee sponsors door de KNVB te zijn aangetrokken achter de ruggen van de internationals om. Het leidde 's ochtends tot grote beroering in het Oranje-kamp. De spelers wensten pas aan allerlei commerciele activiteiten mee te werken nadat het sectiebestuur opheldering had verschaft.

De nieuwe geldschieters, een kledingfirma en een transportbedrijf, benaderden de spelers voor reclamedoeleinden. Die reageerden onder aanvoering van Ruud Gullit verbijsterd. Te meer daar de Oranjeraad steeds is gekend in de overeenkomsten die het bureau Schraders en Van Seggelen met alle specifieke WK-sponsors heeft afgesloten. Voor die afspraken geldt een verdeelsleutel, waarbij 75 procent van de inkomsten naar de spelers gaat.

De twee omstreden geldschieters waren aangetrokken door het 'bondsapparaat', ofwel secretaris Jan Huijbregts. Zij werden door de KNVB-secretaris haastig geintroduceerd als structurele geldschieters en die vallen buiten de 75 procentsregeling. Het sectiebestuur zegde toe dat er morgen een gesprek volgt met de Oranjeraad om de gerezen problemen uit de wereld te helpen.