NMB Vastgoed

Het directe beleggingsresultaat van NMB Vastgoed Fonds steeg in 1989 met 56 procent van fl.8,4 miljoen tot fl.13,1 miljoen. Per aandeel kwam het directe beleggingsresultaat uit op fl.2,42, na fl.2,24 een jaar eerder. De intrinsieke waarde per aandeel groeide met acht procent tot fl.37,02. Het voorgestelde dividend bedraagt fl.2,40 contant of naar keuze fl.1,45 contant en 2,5 procent in aandelen ten last van de agioreserve.