'Nieuw land voor kust kost 2,2 mld'

DEN HAAG, 15 mei - De aanleg van nieuw land met een oppervlakte van 40 vierkante kilometer tussen Hoek van Holland en Scheveningen zou ongeveer 2,2 miljard gulden gaan kosten. Dat zeggen het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en de Vereniging van kust- en oeverwerken in een plan dat vanmiddag aan het provinciebestuur van Zuid-Holland is aangeboden.

Volgens de opstellers van het plan 'Land in zee; kustlokatie Holland', dat gebaseerd is op het meer dan tien jaar oude 'plan-Waterman' zou dat, als alles mee zit en er niet al te veel bezwaren tegen in worden gebracht, binnen enkele jaren kunnen worden uitgevoerd. De lokatie zou voor ongeveer twee procent kunnen bijdragen aan de volgens het Rijk noodzakelijke bouw van 600.000 nieuwe woningen in de Randstad.

Markerwaard

Doordat grote pensioenfondsen en banken belangstelling voor het project hebben zou de kustlokatie - die veel groter van opzet is dan het vroegere Markerwaardplan (32 km2) - in publiek-private samenwerking kunnen worden gefinancierd. Van de geschatte 2,2 miljard gulden is 1,8 miljard nodig voor de aanleg van nieuw land en 400 miljoen gulden voor het aanleggen en uitbreiden van havenhoofden en havens. Het project zou werk bieden aan ongeveer 15.000 man per jaar. Over de plannen voor de kustlokatie zal volgens de provincie Zuid-Holland waarschijnlijk nog dit jaar worden beslist. Voor de besluitvorming is de provincie onder meer afhankelijk van het beleid van minister Alders (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) die over enkele maanden met een extra nota komt over de ruimtelijke ordening.

Daarin staat versterking van de positie van de Randstad centraal. De provincie staat nu voor de keus waar zijn aandeel in de bouw van 600.000 nieuwe woningen in de Randstad moet worden gerealiseerd. Ongeveer 60.000 daarvan zouden in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen worden gebouwd. Woningbouw op nieuw land is volgens de bouwondernemers echter ongeveer dertig procent goedkoper. Bovendien menen zij dat het tijd wordt dat Hoek van Holland uit zijn geisoleerde positie wordt verlost en dat er mogelijkheden moeten komen voor uitbreiding van het Westlandse glastuinbouwgebied. Voor recreatie in de sterk verstedelijkte provincie Zuid-Holland zou aanleg van nieuw land in zee aantrekkelijk zijn.