Kosto geeft 2 mln voor verbetering jeugdbescherming

DEN HAAG, 15 mei - Staatssecretaris Kosto (justitie) trekt twee miljoen gulden uit om de deskundigheid op psychologisch en pedagogisch gebied bij de Raden voor de Kinderbescherming te verbeteren.

Kosto volgt hiermee een van de aanbevelingen van de commissie-Gijsbers, die gisteren de resultaten presenteerde van een onderzoek naar de werking van de kinderbescherming. De staatssecretaris zei te vrezen dat in de toekomst vooral de stijging van het aantal jongeren van buitenlandse afkomst waarmee de kinderbescherming te maken krijgt voor problemen zal zorgen. Terwijl over de periode 1982-'87 het totaal aantal ondertoezichtgestelden met 12 procent is toegenomen, steeg het aantal allochtone ondertoezichtgestelden met 77 procent (van 1.432 naar 2.533). De staatssecretaris zei verheugd te zijn dat de commissie de conclusie trekt dat 'er geen sprake is van structurele tekortkomingen in het functioneren van de Raden'.

Een definitief regeringsstandpunt over de toekomst van de justitiele jeugdbescherming zal in een nota dit najaar worden bekendgemaakt.

Kosto zal bij de plannen ook het oordeel betrekken van de commissie van zes Tweede-Kamerleden die in augustus zal rapporteren. Deze commissie zal ook aandacht schenken aan de positie van andere instanties op het gebied van de jeugdhulpverlening, waaronder de kinderrechter.