Holland Sea Search groeit ambitieus

AMSTERDAM, 15 mei - Holland Sea Search (HSS) spiegelt zich aan het Britse Lasmo. Deze zelfstandige oliemaatschappij groeide in enkele jaren tijd in waarde van 20 miljoen tot 1.300 miljoen pond sterling, door sneller dan de grote oliemaatschappijen te besluiten te investeren in veelbelovende olie- en gasboringen. HSS wil hetzelfde. 'Wij zijn te vergelijken met de kooplieden die Amsterdam groot hebben gemaakt', zei de Rotterdamse financier drs C. J. de Bruin die 'meer dan' 30 procent van de uitstaande HSS-aandelen controleert. 'Als we een kans zien, dan pakken we hem snel.' Sinds De Bruin vorig jaar de macht in handen nam, heeft HSS al heel wat mogelijkheden gezien. De onderneming heeft in de Zevende Ronde vijftien aanvragen voor exploratievergunningen gedaan en er acht gekregen. Tevens werd in Nederland Indofin Petroleum overgenomen en zijn belangen verkregen in Papoea Nieuw Guinea en Thailand.

Gevolg daarvan was dat de geactiveerde kosten van nog niet produktieve investeringen in het jaarverslag over vorig jaar opliepen van 21 tot 57 miljoen gulden en dat voor Papoea Nieuw Guinea en Thailand voor 11 miljoen een belang in een nieuwe dochter (Partoil) in de balans verschijnt. De ruim 55 miljoen gulden nieuw aandelenkapitaal die HSS vorig jaar in enkele claim-emissies en onderhandse plaatsingen heeft aangetrokken zijn zo direct geinvesteerd.

De lopende kosten om deze nieuwe investeringen in produktie te brengen zullen volgens De Bruin, die zich ook door zelf de jaarcijfers te presenteren een actieve president-commissaris toonde, uit de kasstroom van tussen de 6 en 8 miljoen gulden worden gefinancierd. Voor de eventuele exploitatie zal geen nieuwe emissie nodig zijn. Financiering kan op project-basis gebeuren.

Anders dan voorheen heeft HSS nu niet de zogenoemde 'prospectieve' reserves opgenomen in het jaarverslag. Werden over het boekjaar 1988 inclusief die prospectieve reserves de totale aardgas-reserves van de vennootschap op 6,5 miljoen vaten olie-equivalent geschat, zonder die prospectieve waren ze zoals nu blijkt slechts 2,1 miljoen vaten olie-equivalent. Maar dank zij de nieuwe investeringen is die reserve-positie volgens de nieuwe, conservatievere manier van boekhouden gestegen tot 7,8 miljoen vaten-equivalent.

Volgens De Bruin wil HSS zijn omvang verveelvoudigen door zelf succesvol te boren - over enkele jaren moet de onderneming, die nu slechts deelneemt in projecten van groten als Mobil, zelfstandig operator worden - of door deelneming aan projecten van anderen. Het bedrijf kan dan als echte onafhankelijke speler meedoen op de wereldmarkt.

Zouden projecten van anderen worden overgenomen, dan is daarvoor snel nieuw kapitaal nodig. Volgens De Bruin zal dat gezien het huidige beursklimaat niet via een claim-emissie maar via een onderhandse plaatsing gebeuren - maar altijd zo dat de bestaande aandeelhouders er niet op achteruit gaan, aldus De Bruin. Britse ondernemingen die werken zoals HSS zelf ook wil hebben een heel netwerk van institutionele aandeelhouders achter zich. De Bruin liet zich niet uit over de partijen waarbij hij financieel terecht kan als zich kansen voordoen.

HSS krijgt een nieuwe topman. Ir. P. M. L. Gilissen (afkomstig van Placid Oil) wordt de voorzitter van de te vormen raad van bestuur. De huidige enig directeur dr. R. P. Kuijper wordt lid van de tweehoofdige raad van bestuur. HSS boekte vorig jaar een winst van 2,5 miljoen gulden, die geheel aan de reserves wordt toegevoegd. Voor dit jaar verwacht HSS verdere verbetering van de winstgevendheid.