Godin gebaat bij nieuwste toets Latijn

DEN HAAG, 15 mei - 'Diana, onder 't laken, droomt zich een vruchtbare godin met kinderen en een gezin.'

Niet echt een eerbewijs aan de kuisheid van de godin Diana, maar zo had de dichter Kees Winkler deze regels ook niet bedoeld. Volgens opgave zestien van het experimentele eindexamen Latijn van gisteren wilde de dichter juist op luchtige wijze antieke en moderne elementen met elkaar verbinden. De gymnasiasten moesten in zijn sonnet 'Voor Diana' afwijkingen opsporen van het klassieke beeld van de godin.

Het experimentele examen, dat op ongeveer zeventig scholen is afgenomen, is in het algemeen goed ontvangen door de leraren Latijn. In het examen is het onderdeel vertalen flink verminderd ten gunste van 'inzichtvragen' over een van tevoren bestudeerde tekst. Bovendien hadden de kandidaten allerlei secundaire literatuur bestudeerd om op het examen vragen over de invloed van een Romeinse schrijver (dit jaar Ovidius) op de moderne literatuur te kunnen beantwoorden.

C. Fisser, lerares Latijn op het Herman Wesselink college in Amstelveen, vindt deze aanpak voor de hand liggen voor wie het onderwijs in de klassieke talen tegenwoordig wil rechtvaardigen. 'Heel creatief' noemt ze de manier waarop in het examen wordt omgesprongen met het klassieke beeld van Diana. Fisser, ook werkzaam bij de vakgroep didactiek van klassieke talen van de Vrije Universiteit, denkt dat de inhoud van de lerarenopleiding door een dergelijke aanpak wel zal veranderen. In 'haar tijd' werd er nog veel aandacht besteed aan klassieke filologie en archeologie. Als het experiment straks het standaardprogramma wordt, zal het literaire aspect meer nadruk gaan krijgen, zo verwacht ze.