Forse ingreep bij Onderwijs bepleit voor beter functionerenministerie

ROTTERDAM, 15 mei - Het ministerie van onderwijs en wetenschappen moet ingrijpend worden gereorganiseerd. De directoraten-generaal voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs dienen te worden samengevoegd. De uitvoerende taken voor al het onderwijs moeten grotendeels worden ondergebracht in zelfstandig functionerende eenheden die op contractbasis gaan werken.

Dit blijkt uit het advies van de werkgroep die onder leiding van het organisatie-adviesbureau De Galan en Voigt de organisatie van het departement heeft doorgelicht.

Het rapport, dat later deze week wordt gepubliceerd, heeft de volledige instemming van minister Ritzen (onderwijs). Het is in opdracht van de bewindsman verscheidene malen ingrijpend aan zijn opvattingen aangepast. Ritzen had al vorig jaar oktober als hoogleraar zijn ideeen over de inrichting van het overheidsapparaat bekendgemaakt, in het economenvakblad ESB. De ingreep in de organisatie is niet bedoeld als bezuinigingsmaatregel. Ritzen beoogt ermee een einde te maken aan de 'verkokering' op het departement en de uitvoering van het beleid te verbeteren.

Uitgangspunt van het rapport is dat in een aanzienlijk kleiner ministerie het accent moet komen te liggen op beleidsvoorbereiding en wetgeving. Er komt op centraal niveau, direct onder de secretaris-generaal, een centrale beleidsafdeling waarvan de directeuren-generaal deel uitmaken. Deze afdeling bepaalt de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en regelt de onderlinge afstemming.

De uitvoering van het beleid en van de verschillende onderwijswetten wordt zoveel mogelijk afgestoten naar de scholen of in verzelfstandigde eenheden ondergebracht. Met deze eenheden sluit de minister een contract voor de uit te voeren taken. Op dit moment bestaat een dergelijk contract al tussen de minister en de Informatiseringsbank in Groningen, die de uitbetaling van studiebeurzen regelt. Ritzen verwacht dat het werk op die manier efficienter kan worden uitgevoerd.

Pag.3: Vervolg

    • Quirien van Koolwijk