EG kan niets doen tegen niet-juridische bescherming

BRUSSEL, 15 mei - EG-commissaris Martin Bangemann (interne markt) ziet voorlopig geen mogelijkheden om op Europees vlak iets te ondernemen tegen niet-juridische constructies om bedrijven te beschermen tegen een ongewilde overname.

Hij zei dat gisteren in Brussel in een reactie op de Nederlandse bezwaren tegen zijn plannen om de vooral in ons land populaire juridische constructies aan te pakken.

Tijdens een eerste bespreking van de plannen in de Europese ministerraad liep staatssecretaris Piet Dankert te hoop tegen wat hij de onevenwichtige benadering van de Commissie noemde. Hij vreest dat Nederland vrij jachtterrein wordt voor buitenlandse raiders, terwijl Nederlandse bedrijven geen kans zullen krijgen om de doorgaans goed ommuurde vestingen in andere EG-landen binnen te dringen.

Dankert verwees in dat verband naar de ondoordringbare structuur van de Zuideuropese familiebedrijven en de vooral in de Bondsrepubliek gangbare praktijk om een groot deel van het aandelenpakket langdurig of tijdelijk te deponeren bij de bank. Bangemann gaf gisteren toe dat hij 'niet op de koffie wordt genood' als een aantal leden van een Italiaanse familie bespreekt hoe het familiebedrijf uit de klauwen van een raider kan worden gered. Dergelijke constructies moeten volgens hem eerst op nationaal niveau worden aangepakt. Lukt dat niet, dan ben ik graag bereid deze kwestie in de ministerraad te bespreken, aldus Bangemann.

De Westduitse EG-commissaris kwam echter niet tegemoet aan de Nederlandse zorg dat de juridische en structurele bescherming tegen overnames niet gelijktijdig aan de orde zullen komen. Hij gaf te kennen dat hij op korte termijn concrete voorstellen zal indienen om bestaande en toekomstige EG-wetgeving tegen juridische beschermingsconstructies aan te scherpen.

Volgens de Commissie moeten de aandeelhouders meer zicht krijgen op de gang van zaken tijdens een overnamegevecht. De mogelijkheden van het bestuur van een vennootschap om zonder raadpleging van de aandeelhoudersvergadering een raider af te wimpelen via manipulatie met aandelen of stemrechten moeten daarom worden ingeperkt.

Een woordvoerder legde er gisteren de nadruk op dat de Commissie (vijandige) overnames niet als doel op zichzelf beschouwt. Grensoverschrijdende fusies kunnen volgens Brussel wel bijdragen tot een grotere slagvaardigheid en daarmee concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven.