'd'Ancona is onzorgvuldig over Veronica'

AMSTERDAM, 15 mei - R. Out, directeur van Veronica, meent dat minister d'Ancona zich onzorgvuldig heeft uitgelaten over de 'vermeende onreglementaire banden' tussen Veronica en Veronique. 'Mervrouw d'Ancona heeft voor radio, televisie en in kranten Veronica al veroordeeld voordat er duidelijkheid is en hoor- en wederhoor is toegepast. Op deze wijze kan geen sprake zijn van een zorgvuldige afweging, hetgeen toch verwacht mag worden van het Commissariaat voor de Media', schrijft Out in een verklaring die gisteren publiek werd gemaakt.

Volgens Out is de zaak nu 'onder de rechter'.

Het Commissariaat voor de Media krijgt op 23 mei tijdens een hoorzitting de gevraagde informatie. De uitkomst van de hoorzitting zal worden voorgelegd aan een commissie van deskundigen. Pas daarna zal het Commissariaat een oordeel uitspreken. Out meent dat de bewindsvrouw met 'ongenuanceerde uitspraken' deze rechtsgang doorkruist. De ondernemingsraad van Veronica krijgt morgen het accountantsonderzoek ter inzage waaraan het Commissariaat voor de Media de conclusie verbond dat Veronica financiele en andere banden heeft gehad met de commerciele zender Veronique. 'We willen het rapport zelf zien en met deskundigen bestuderen', verklaarde H. Klijn, voorzitter van de ondernemingsraad. 'Out heeft ons verzekerd dat wat gebeurd is geen consequenties heeft voor Veronica, maar we willen zelf een conclusie trekken. Wij kunnen het bestuur pas aanpakken als we weten of er schuldigen zijn.' De vakbonden hebben gisteren van bestuur en directie van Veronica garanties gekregen over behoud van de werkgelegenheid bij deze omroep.

Het Commissariaat voor de Media heeft gedreigd zendtijd van Veronica in te trekken, als straf voor de belangenverstrengeling met Veronique, wat ingrijpende gevolgen kan hebben.