CSM

Over de eerste helft (tot en met maart) van het lopende boekjaar 1989/90 heeft de nettowinst van CSM (voedings- en genotmiddelen) fl.46,1 miljoen bedragen, ruim 15 procent meer dan de fl.39,8 miljoen over dezelfde periode van het vorige jaar. De stijging is mede te danken aan verbetering van het resultaat uit deelnemingen en aan stijging van de rentebaten.

Het resultaat van CSM ontwikkelt zich bevredigend en in overeenstemming met de verwachtingen. Naar het zich laat aanzien zal de winst in de tweede helft van het boekjaar ook een stijging laten zien.

Met ingang van 14 mei is de naam van de onderneming officieel veranderd van Centrale Suiker Maatschappij in CSM. Met deze wijziging wil het bedrijfl.tot uitdrukking brengen dat zij zich in de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld tot een internationaal werkend biochemisch en voedingsconcern.