'Bij ontwikkelingshulp meer gegevens over mensenrechten'

DEN HAAG, 15 mei - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Pronk uitvoeriger gaat rapporteren over de schendingen van mensenrechten in landen die hulp krijgen. Tijdens een commissievergadering gistermiddag vroegen VVD, PvdA, D66 en Groen Links of bij verslagen over hulp aan ontwikkelingslanden meer systematische aandacht kan worden besteed aan het naleven van mensenrechten in het betrokken land.

Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) zegde de Kamerleden toe dat die rapportage in de toekomst uitvoeriger zal zijn, maar voegde daar aan toe dat de regering zich vaak dient te beperken tot feiten. 'Conclusies geven in het openbaar staat het bedrijven van 'stille diplomatie' in de weg.'

Pronk herhaalde dat het primaat voor het mensenrechtenbeleid bij de minister van buitenlandse zaken ligt.

Begin april, tijdens het bezoek van Pronk aan Indonesie, liet minister Van den Broek de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Ali Alatas, telefonisch weten dat hij, Van den Broek, verantwoordelijk is voor het Nederlandse mensenrechtenbeleid en dat het regeringsbeleid niet was veranderd. Ook in de marge van het kabinetsberaad is dat vorige week opnieuw vastgesteld. Het is geen geheim dat minister Pronk landen sneller in het openbaar wil aanspreken op mensenrechten.

D66, Groen Links en PvdA wezen er gisteravond op dat er in Indonesie meer aan de hand is dan executies van ter dood veroordeelde gevangenen. Zij vroegen onder meer aandacht voor de schendingen van mensenrechten in Irian Jaya en in Oost-Timor. Pronk zei voorzichtig te willen zijn met hulp via de regering in Jakarta. Wel wil hij niet-gouvernementele organisaties inschakelen om in die gebieden hulp te geven.

CDA en VVD zijn niet erg te vinden voor uitbreiding van het aantal landen waaraan Nederland hulp geeft. Pronk denkt aan Chili, Cambodja, Ethiopie en Namibie. CDA en VVD vinden een te grote versnippering van hulp gevaarlijk. Pronk was het met hen eens, maar kon nog niet aangeven welke hulprelaties dan moeten worden verbroken of welke bedragen moeten worden verminderd. In september zal hij daarover meer duidelijkheid verschaffen.