Bestrijding vuurmier door binnensmokkelen moordwespen innest

De vuurmier Solenopsis invicta vormt een van Amerika's ernstigste insektenplagen. Het beestje, bekend om zijn scherpe beet en om de agressieve wijze waarop het zijn nest verdedigt, werd in de jaren dertig per ongeluk overgebracht van Zuid- naar Noord-Amerika en is daar sindsdien ondanks intensieve campagnes met insekticiden niet meer weg te branden. Ongeveer een miljoen hectare in tien staten van de VS worden er door aangevreten, alsook delen van Puerto Rico.

Het nest van de vuurmier wordt gevormd door een harde hoop van tussen de twintig en dertig centimeter hoog. Elke insektenpredator die het nest tracht te benaderen of binnen te treden wordt gewoonlijk zonder pardon aangevallen en gedood.

Entomologen hebben nu echter een Braziliaanse wesp gevonden die de geur van de vuurmier precies kan nabootsen, waardoor hij zich in het nest kan handhaven, daar doodgemoedereerd de mierelarven kan oppeuzelen en zich ongehavend uit de voeten kan maken.

De wesp, van het geslacht Orasema, wordt als larve de mierenkolonie binnengesmokkeld op de ruggen van fouragerende mieren. De volwassen wespen leggen hun eitjes op de bladeren van planten. Na een dag ontwikkelen deze eitjes zich tot larven, kleiner dan een speldeknop. De larven hechten zich aan de mieren wanneer deze voedsel verzamelen en komen dus als met een soort Paard van Troje de kolonie binnen.

Aldaar verkrijgen de larven passief de geur van het nest. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de verkregen geur van de wespen exact dezelfde is als die van de mierenhoop. De wespelarve komt in de mierenkolonie niet direct tot intwikkeling, maar blijft eerst een poosje zitten. Waarschijnlijk komt hij pas op het signaal van bepaalde mierehormonen tot ontwikkeling.

De schade die de wesp aan de mierenkolonie toebrengt, is niet voldoende voor een effectieve bestrijding. Maar entomologen beschouwen elke predator die de vuurmieren ook maar enigszins dwars zitten, als een interessante kandidaat om verder onderzoek aan te doen. (New Scientist, 5 mei).