Wisse Dekker: de spin in het web

ROTTERDAM, 14 mei - Wisse Dekker , de spin in het Philips-web, heeft aan de draden getrokken. President-directeur C. J. van der Klugt en bestuurslid dr. G. Lorenz vallen. Maar als voorzitter van de raad van toezicht heeft dr. W. Dekker de touwtjes nog stevig in handen.

Dekker, die 1 januari 1982 president-directeur was geworden, zag zich in 1986 genoodzaakt de voorzittershamer door te geven aan van der Klugt. Dekker wilde nog wel een paar jaar, maar in de raad van toezicht onstond een vacature omdat voorzitter Van Riemsdijk 75 jaar was geworden, wat statutair zijn aftreden noodzakelijk maakte.

Van Riemsdijks opvolger moest traditioneel een oud-president zijn. Naast Dekker was dr. ir. N. Rodenburg het enige alternatief, maar deze had de leiding voortijdig uit handen moeten geven omdat de verantwoordelijkheid hem teveel werd. Philips kon niet om Dekker heen.'Het gezicht van Philips' kende zijn plicht, maar gaf wel nadrukkelijk te kennen dat hij zijn nieuwe functie meer inhoud zou geven. Dekker bleef zich ook bezighouden met zijn 'missiewerk' richting overheden en mede-ondernemers. Zo gaf hij zijn naam aan een adviescommissie op het terrein van de gezondheidszorg en werd hij in 1988 benoemd tot voorzitter van de Vervolgcommissie Technologiebeleid. In dat jaar werd hij ook voorzitter van de Europese Ronde Tafel van Industrielen, een select gezelschap van dertig vooraanstaande Europese ondernemers die op persoonlijke titel tweemaal per jaar bijeenkomen. Een van de weinige andere Nederlandse leden is Van der Klugt.

Een open-hart operatie in de herfst van 1986 kon Dekker niet van zijn activiteiten weerhouden. 'Mijn leven bestaat voor het grootste deel uit Philips' zei hij in een van de honderden intervieuws die hij heeft afgegeven. Herfst vorig jaar bleek uit een enquete van het reclamevakblad Nieuwstribune dat Dekker in de zaken- en reclamewereld de voorkeur als minister-president zou genieten indien een kabinet zou worden geformeerd uit zakenlieden.

Dekker heeft als voorzitter van de raad van toezicht naast gezag ook macht. Hij heeft statutair veel invloed op de raad van beheer die 99,99 procent van de aandelen beheert. De invloed op de raad van beheer loopt vooral via de zogeheten prioriteitsaandelen waarvan er tien in omloop zijn. Dekker is voorzitter van de Philipsstichting die zeven van de tien prioriteitsaandelen beheert.