Westduitse theologe: westerse landen zijn 'spiritueelbankroet

ZWOLLE, 14 mei - 'De Westerse landen kampen met een spiritueel bankroet. De welvaart groeit maar de idealen verdwijnen. Het Westen heeft nauwelijks oog voor de problemen in de Derde wereld en ze laten toe dat mensen in hun eigen samenleving gemarginaliseerd worden. Vooral werklozen, migranten en vluchtelingen zijn de dupe.' Dat zei de Westduitse theologe D. Solle afgelopen zaterdag tijdens de zesde manifestatie in Zwolle van de progressieve rooms-katholieke Acht Mei-beweging. De manifestatie, met als thema 'Deze wereld omgekeerd', trok ruim 10.000 bezoekers. Evenals vorige jaren waren de bisschoppen afwezig.

Werd tijdens eerdere bijeenkomsten vooral stilgestaan bij de interne ontwikkeling van de rooms-katholieke kerk, dit jaar was de blik gericht op de noden in de Derde wereld. Verscheidene sprekers hielden een pleidooi voor het kwijtschelden danwel het verminderen van de schuldenlast van Derde-wereldlanden. Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking vond de tijd rijp het schuldenvraagstuk hoog op de politieke agenda te plaatsen. 'Er moet snel een einde komen aan het harde optreden van instellingen als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank jegens de Derde wereld', zei hij. Pronk zei geschrokken te zijn van de hardheid van de schuldeisers die weigeren landen als Soedan en Cambodja nieuwe leningen te verstrekken voordat zij alles hebben terugbetaald.

N. Roozen van Solidaridad pleitte voor kwijtscheling van de schuldenlast. 'De wereld staat op zijn kop. Er stroomt steeds meer geld van de arme landen naar het rijke Noorden. Alleen al de rente-aflossing en winstoverschrijvingen overstijgen de stroom van kredieten en ontwikkelingshulp vanuit het Noorden', aldus Roozen, die de aanwezigen opriep tot bekering.

Ook werd aandacht besteed aan de mensenrechten in de rooms-katholieke kerk, mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in Helmerhoek en Zanbelt waar op last van aartsbisschop Simonis een einde is gemaakt aan oecumenische gebedsdiensten. Volgens de voorzitster van de Acht Mei-beweging, W. Stael-Merkx, zijn de afgelopen week veel sympathiebetuigingen binnengekomen van Limburgse pastores ondanks de waarschuwing van bisschop Gijsen van Roermond tegen de manifestatie. Haar medebestuurslid J. Reuten verzerde zijn gehoor dat de beweging van progressieve rooms-katholieken zich zal blijven verzetten tegen 'totalitaire trekken' in het beleid van de bisschoppen.