VN: In 2000 bevolking op 6,3 miljard

KOPENHAGEN, 14 mei - De wereldbevolking zal de komende tien jaar met een miljard toenemen tot 6,3 miljard. Aan het einde van de volgende eeuw zal de wereldbevolking zijn verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. De bevolkingsgroei gaat het snelst in de armste landen. Dit kan rampzalige gevolgen hebben voor het milieu. Dat stelt het wereldbevolkingsrapport dat jaarlijks door het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) wordt gepubliceerd. Schonere technologieen en energiebesparing, het bestrijden van armoede en een drastische daling van het geboortecijfer moeten de belangrijkste doeleinden worden in de jaren negentig. Uit het rapport blijkt dat eerdere schattingen over de bevolkingsomvang te optimistisch zijn geweest. In 1984 werd er van uitgegaan dat de wereldbevolking aan het einde van de volgende eeuw 10,2 miljard mensen zou omvatten. Het leek er toen op dat het groeicijfer overal ter wereld zou afnemen, met uitzondering van Afrika en delen van Zuid-Azie. Het blijkt echter dat in 15 landen, waarvan 13 in Afrika het geboortecijfer is toegenomen. In 23 landen is het geboortecijfer met minder dan twee procent gedaald. 'Als de vruchtbaarheidsdaling minder snel verloopt dan voorspeld, kan het streefcijfer nogmaals worden overschreden. In dat geval zal de totale wereldbevolking uiteindelijk tegen de 14 miljard lopen, ' aldus het rapport.

Van de verwachte bevolkingsgroei zal Zuid-Azie 31 procent voor zijn rekening nemen, Afrika 23 procent. In Europa, Noord-Amerika en Japan zal de bevolking de komende tien jaar met slechts zes procent toenemen.

Op het gebied van gezinsplanning is de laatste jaren in een aantal landen sprake van stagnatie, vooral in India, de Filippijnen, Costa Rica en Colombia. Pag.4: Gezinsplanning