Topoverleg over details Duitse monetaire unie

BONN, 14 mei - Bondskanselier Kohl en DDR-premier De Maiziere proberen vandaag in Oost-Berlijn op het hoogste politieke niveau een akkoord te bereiken over de nog omstreden voorwaarden van de Duitse monetaire unie, die 2 juli moet ingaan. Hun ministers van financien, Waigel (CSU) en Romberg (Ost-SPD), nemen deel aan de besprekingen. Die politieke besprekingen zijn nodig nu de wederzijdse ambtelijke onderhandelaars zaterdagnacht hun besprekingen hebben afgerond met een akkoord voor dit deel van het lijvige ontwerp-staatsverdrag van beide Duitse staten. Waigel wil bovendien van Romberg preciesere cijfers over de 'dramatische financiele situatie' van de DDR. Tot daarover meer helderheid is kan de Westduitse regering zich nog niet vastleggen op de financiering van Oostduitse schulden, heette het gisteren in Bonn.

Het grootste nog resterende meningsverschil tussen Bonn en Oost-Berlijn betreft het recht van niet-Oostduitse investeerders om grond in de DDR te kopen. In het regeerakkoord van de Oostduitse coalitie is bepaald dat grond de komende tien jaar alleen in huur of lease aan niet-Oostduitsers mag worden gelaten. Bonn acht dat niet aanvaardbaar voor investeerders en daarom niet in het belang van de Oostduitse economie of de werkgelegenheid. Vooral kleinere bedrijven zouden bijvoorbeeld niet aan bankkredieten kunnen komen als zij niet via grondeigendom een onderpand hebben. In bespreking is een compromis waarbij DDR-grond alleen naar buitenlandse kopers gaat als zij ook werkgelegenheid bieden.

Een ander twistpunt betreft de door het DDR-kabinet gewenste prijssubsidies ter bescherming van de Oostduitse landbouw als die zich straks aan de markteconomie moet aanpassen. Zoiets zou zowel in strijd zijn met regels in de Europese Gemeenschap, waarvan de DDR via de Duitse vereniging lid wordt, als met het verklaarde doel om een einde te maken aan de Oostduitse subsidiepolitiek. Over de van DDR-kant met klem gevraagde koopkrachtcompensaties voor studenten of gepensionneerden met lagere inkomens dan gemiddeld, heeft minister Waigel al gezegd dat daarvoor absoluut in de DDR zelf een regeling moet worden bedacht en gefinancierd.

De regeringen in Bonn en Oost-Berlijn willen dat een politiek akkoord vrijdag in hun coalities kan worden besproken, een bijzonder vergaderschema voor de parlementaire behandeling van het staatsverdrag in twee lezingen moet de ratificatie ervan voor 1 juli mogelijk maken. Als het staatsverdrag dan van kracht is wordt de D-mark in beide Duitse staten het enige betaalmiddel en verliest de DDR tegelijkertijd haar monetaire en dus ook een belangrijk deel van haar economische soevereiniteit.

De DDR-coalitie wil zich na 1 juli niet meer onder druk laten zetten door in Bonn afgekondigde tijdschema's. Dit zegt de fractievoorzitter van de SPD in de Volkskammer, Schroder, vanmorgen in een interview met het Westduitse dagblad Die Welt. Volgens hem is DDR-premier De Maiziere het daarmee eens en moet de bondsregering haar plannen voor de Duitse eenwording zonodig aan deze DDR-wens aanpassen.