Ser: een loket voor toekenning van uitkeringen

DEN HAAG, 14 mei - De toekenning van uitkeringen aan werknemers die werkloos, ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden moet voortaan uitsluitend via de bedrijfsverenigingen verlopen.

Dat betekent onder meer dat de bedrijfsverenigingen de keuringen van de Gemeenschappelijke Medische Diensten (GMD) zullen overnemen.

Dit staat in een concept-advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Vooral arbeidsongeschikten moeten nu nog langs verschillende loketten om hun uitkering te krijgen. De SER vindt dit een weinig klantvriendelijke werkwijze en pleit voor een 'integrale gevalsbehandeling'. De Raad wil de GMD's opheffen en de medische kant van de zaak overbrengen naar de bedrijfsverenigingen. De bedrijfsverenigingen zullen ook de arbeidsbemiddeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten van de GMD's overnemen. De bestaande organisaties die dit tot nu toe deden - arbeidsbureau, GMD, arbeidsinspectie, arbeidsomstandighedendienst, bedrijfsgezondheidsdienst, loontechnische dienst en sociale werkplaats - moeten zich van geval tot geval schikken naar de wensen van de bedrijfsvereniging. De werknemer kan in elke procedure aankloppen bij het loket van de bedrijfsvereniging om te vragen hoe het ermee staat.

De SER vindt dat de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) de coordinatie op zich moet nemen. Bovendien moet de FBV de medisch-arbeidskundige functies van de Gemeenschappelijke Medische Diensten overnemen, om zeker te stellen dat de kennis en ervaring die op dat gebied al bij de GMD's bestaat, wordt voortgezet.

Volgens de SER moeten de de fondsen voor werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, en het toeslagenfonds fuseren. De Sociale Verzekeringsraad (SVR) krijgt het toezicht op dat nieuwe fonds. De SER wil bovendien dat in de toekomst niet de fondsen, maar de SVR zelf de premies vaststelt. Deze zullen voor het hele land even hoog zijn. De minister moet die premies dan nog goedkeuren.

De SER wijst er in zijn advies nadrukkelijk op dat al vanaf 1984 door werkgevers en vakbeweging voorop is gesteld dat de minister alleen van het premieadvies zou mogen afwijken op technische gronden: de premies dekken de uitgaven niet of de fondsen potten meer op dan voor de uitkeringen nodig is. Bij een afwijkend premiebesluit zou de minister eerst de SER moeten raadplegen.

Ten slotte wijst de SER inspraak van verenigingen van gehandicapten in de besturen van de bedrijfsverenigingen van de hand. Wel zouden zij betrokken kunnen worden bij de uitvoering van beleid waar zij op het niveau van de bedrijfsverenigingen niets te zeggen krijgen. De SER denkt aan het opnemen van vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties in uitvoeringscommissie van de federatie van bedrijfsverenigingen.