Schrijvers protesteren tegen subsidiestop SvV

AMSTERDAM, 14 mei - Een aantal Nederlandse schrijvers is het niet eens met het voornemen van minister d'Ancona (WVC) de subsidie te staken aan de Stichting tot Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk, kortweg Stichting voor Vertalingen. Op initiatief van Nicolaas Matsier en Ger Verrips heeft vraagt de groep schrijvers in een brief aan de minister haar besluit op te schorten 'tot het moment waarop het toekomstig vertaalbeleid daadwerkelijk is vastgesteld'. In de afgelopen vier jaar is in het buitenland juist een sterk groeiende belangstelling ontstaan voor de Nederlandse literatuur, aldus de schrijvers. 'Met het oog op de vooruitzichten voor de Nederlandse cultuur bij de verdere Europese integratie in de jaren '90 is deze ontwikkeling buitengewoon verheugend en bemoedigend', aldus de brief. Daarom zou eerder 'een verdere uitbouw van het vertaalbeleid' nodig zijn, dan 'een verminderde inspanning'. Onder de drieendertig schrijvers die de brief hebben ondertekend bevinden zich J. Bernlef, Adriaan van Dis, Gerrit Komrij en F. Springer. Vorig jaar protesteerden Nederlandse schrijvers ook al eens in een open brief tegen het voornemen een ander onderkomen voor de SvV te zoeken. Deze zou niet efficient werken. Het ministerie stelde toen dat het eventuele stopzetten van subsidiering niet zou betekenen dat het vertaalbeleid ook gewijzigd zou worden.