Sanering in directie van concern per 1 juli; Dekker: vertrouwen in Philips geschonden

EINDHOVEN, 14 mei - Tussen Philips en de financiele markten is het vertrouwen geschonden. Dat heeft dr. W. Dekker, voorzitter van de raad van toezicht van het concern vandaag gezegd. Dekker kondigde aan dat president C. J. van der Klugt van Philips en dr. G. Lorenz, verantwoordelijk voor de verliesgevende divisie Communicatie- en Informatiesystemen, per 1 juli a.s. zullen aftreden. De nieuwe president van Philips wordt J. D. Timmer. De personeelswijzigingen zullen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering, vermoedelijk te houden omstreeks 1 juli, worden voorgedragen. Dan zal ook Y. G. Bouwkamp worden voorgedragen als vice-voorzitter van de raad van bestuur. Van der Klugt en Lorenz zullen niet langer bij Philips werkzaam blijven.

De directie-wijziging komt nadat de Philips-top vorige week zeer tegenvallende kwartaalcijfers moest presenteren. Kort tevoren op de aandeelhoudersvergadering had Van der Klugt nog gezegd dat het de goede kant opging met Philips. Door die toedracht is, volgens Dekker, een vertrouwenscrisis tussen het bedrijf en de financiele markten ontstaan. Dekker noemde dat geschonden vertrouwen het ergste wat een ondernemer kan overkomen. Dekker kondigde een onderzoek naar de gang van zaken bij de rapportage van de kwartaalcijfers aan. Hij legde er de nadruk op dat het vertrek van Van der Klugt niets heeft te maken met de slechte winstcijfers over het eerste kwartaal zelf, die hij 'ongehoord laag' noemde. De resultaten waren een schok voor hem, maar 'dat kan voorkomen, dat is het risico van ondernemen.' Een ondernemer moet in dergelijke gevallen 'eelt op zijn ziel hebben' en proberen de resultaten zo snel mogelijk te verbeteren. Dekker wilde niet ingaan op verdere maatregelen die de concernleiding zal nemen. Hij wilde niet op de stoel van de nieuwe president gaan zitten. Nu al ingrijpende maatregelen afkondigen zou volgens Dekker voorbarig zijn en zeker niet kunnen rekenen op het vertrouwen van de financiele markten. Op de vraag of Philips als zelfstandige onderneming verder zal gaan, wilde Dekker geen antwoord geven. Hij wilde wel kwijt dat het hem onverstandig leek om het aangaan van joint-ventures uit te sluiten.

Pag.11: Vervolg / De val van een 'winnaar'/Dekker: spin in het web/ Katterige sfeer bij werknemersHet is op dit moment, volgens Dekker, nog niet duidelijk hoe het mis heeft kunnen gaan met de rapportage van de kwartaalcijfers. Noch Dekker, noch Van der Klugt zouden daartoe tot op heden een verklaring voor hebben. 'De heer Van der Klugt heeft nog geen verklaring en voor mij is het ook een raadsel', zo zei hij. De raad van bestuur ontvangt maandelijks een overzicht van de financiele resultaten. Volgens Dekker waren die in januari en februari nog geen aanleiding om alarm te slaan. Over de maand maart vielen de resultaten wel tegen, maar ook toen was volgens Dekker de omzet nog niet alarmerend. Dekker achtte kwade opzet uitgesloten en zei nog steeds trots te zijn op de interne informatiesystemen van Philips die worden gebruikt bij de financiele rapportage. Hij ontkende dat de raad van bestuur die cijfers willens en wetens heeft achtergehouden. Dekker sloot niet uit dat Van der Klugt, zoals wel is gesuggereerd, eigenhandig en buiten medeweten van zijn medebestuurders de presentatie van de jaarcijfers in positieve zin heeft bijgesteld. Of dat zo is is, aldus Dekker, op dit moment nog niet te zeggen.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) meent dat het vertrek van Van der Klugt het vertrouwen van beleggers in Philips 'absoluut niet herstelt'.

'Wij zien in Van der Klugt niet de persoon die schuldig is aan de mallaise die er nu is', aldus mr R. de Haze Winkelman, directeur van de VEB. 'Het is wel onontkoombaar dat hij vertrekt, want hij is uiteindelijk verantwoordelijk. Maar het vertrek helpt niet echt om Philips in het spoor te krijgen. Daarvoor zijn ingrijpendere maatregelen nodig.'

De Haze Winkelman denkt daarbij ondermeer aan forse saneringen, aan het afstoten van bedrijfsonderdelen, aan een platte organisatiestructuur waarbij lagere niveaus meer verantwoordelijkheid krijgen en aan een verbetering van de financiele lijnen binnen het concern. 'Philips moet ten principale een keuze maken waarop ze zich echt zal richten. Philips moet een duidelijke strategie uitstippelen en ook bekijken of men open staat voor een overneming', aldus De Haze Winkelman.