R. Hummel, oud-Tweede-Kamerlid (PvdA), is benoemd ...

R. Hummel, oud-Tweede-Kamerlid (PvdA), is benoemd tot adviseur van de Rijksgebouwendienst. In zijn nieuwe functie zal Hummel zich vooral richten op advisering over specifieke huisvestingsprojecten. Het zijn projecten in de lijn van het regeerakkoord, die door de Rijksgebouwendienst worden voorbereid en uitgevoerd in het kader van de omvangrijke reorganisatie van de rechterlijke macht, de politiesector en de delinquentenzorg.