Justitie: toch onderzoek in 'Aids-zaak'

AMSTERDAM, 14 mei - Justitie in Amsterdam stelt alsnog een onderzoek in naar de fout van een specialist-in-opleiding waardoor eind vorig jaar in het Academisch Medisch Centrum een 58-jarige man werd geinfecteerd met het AIDS-virus.

Justitie wil ook bezien of wellicht strakkere regels moeten worden opgesteld voor het overleg tussen het openbaar ministerie en de regionale inspectie voor de volksgezondheid in Haarlem.

Dit heeft officier van justitie mr. L. de Wit afgelopen weekeinde bekendgemaakt. De regionaal inspecteur voor de volksgezondheid, dr. P. Lens, die meteen na de fout door het ziekenhuis werd ingelicht, heeft ervan afgezien de affaire aanhangig te maken bij het medisch tuchtcollege. Hij heeft het slachtoffer van de fout er wel op gewezen dat hij het initiatief kon nemen de officier van justitie in te schakelen om te bezien of tegen de arts strafrechtelijke maatregelen zouden kunnen worden genomen. Dat heeft de man niet gedaan.

Justitie heeft naar aanleiding van de publiciteit rondom de zaak de inspecteur gevraagd het dossier op te sturen. De Wit wijst erop dat er formeel sprake is van een strafrechtelijk onderzoek, al acht hij die term op dit ogenblik te zwaar. Normaliter dient de inspectie eigener beweging de officier van justitie in te schakelen als het vermoeden bestaat van strafbare feiten, maar de inspectie achtte de gebeurtenissen in het AMC een grensgeval. Het openbaar ministerie wil nu zelf een oordeel vormen over de mate waarin de arts iets kan worden verweten.

Ondanks onmiddellijke toediening van zidovudine, een stof die de reproduktie van het virus remt, is de patient toch geinfecteerd. Een HIV-infectie, die leidt tot de ontwikkeling van de ziekte AIDS, heeft zo goed als zeker een dodelijke afloop.