Gemeente A'dam zegt Overholland te willen behouden

ROTTERDAM, 14 mei - De gemeente Amsterdam wil dat Museum Overholland blijft voortbestaan. Dat schrijft de gemeente in een open brief aan de museumdirectie.

In de brief, gedateerd 11 mei, schrijven BenW 'datgene te willen doen wat in ons vermogen ligt om uw museum voor Amsterdam te behouden'. Concrete voorstellen worden niet gedaan. Museumdirecteur C. Braun heeft inmiddels aan de gemeente geschreven dat zijn beslissing het museum te sluiten definitief is. 'Als er bij u werkelijke behoefte zou hebben bestaan ons tot andere gedachten te brengen, zou u niet met een dergelijke open brief de discussie hebben gesloten', aldus Braun.

Op 2 mei maakte Braun in een open brief bekend het succesvolle Museum Overholland aan het Museumplein in Amsterdam per 30 juli te sluiten. Hij verweet B en W gedane toezeggingen over de inrichting van het Museumplein niet te zijn nagekomen. Het huidige Van Gogh Village was een van de evenementen waarbij Museum Overholland protest aantekende tegen 'langdurige circusachtige toestanden die de toegankelijkheid van het museum en de voor het bezoek vereiste sfeer van rust belemmeren'.

In hun antwoord gaan B en W niet in op een aantal eerdergenoemde bezwaren van Museum Overholland, zoals de gemeentelijke weigering om het museum uitvoerig de zomertentoonstelling Cezanne te laten afficheren. In de brief ligt het accent op de procedure rondom de aanleg van het Van Gogh Village, waarover met het Museum Overholland tegen de afspraken in geen overleg zou zijn gevoerd. Aangezien er geen sprake zou zijn van geluidsoverlast, acht de gemeente deze gang van zaken 'correct'. De gemeente stelt verder de toezeggingen met betrekking tot het gebruik van het Museumplein 'altijd volledig te zijn nagekomen' ; 'diverse evenementen zijn verplaatst of geweigerd, dan wel slechts onder zodanige condities toegestaan, zodat Museum Overholland geen overlast zou ondervinden'.

Daarbij wordt verwezen naar de Uitmarkt. De tijdelijke vestiging van het Van Gogh-Village is, volgens B en W dan ook 'niet een manifestatie pal voor Museum Overholland die het aanzien van het museum schaadt, dan wel het uitzicht op het museum sterk belemmert'.

Museumdirecteur Braun verbaast zich in zijn reactie over 'een verrassend nieuwe stellingname' ten opzichte van het Van Gogh Village, waarbij de gemeente zegt niet te hebben gehandeld in strijd met gedane toezeggingen. Volgens Braun hebben de burgemeester en loco-burgemeester Etty destijds excuses aangeboden. 'In een open brief past het gemeentelijk boetekleed blijkbaar niet meer.' Hij verwijt de gemeente ook de feitelijk bestaande situatie rondom het museum - met overlast van aan- en afrijdend verkeer, vuilniscontainers, belemmerd uitzicht etc. - te ontkennen. Het voorbeeld dat de gemeente geeft van de Uitmarkt, waartegen Museum Overholland nooit bezwaren heeft gemaakt, 'slaat in dit verband dan ook nergens op (...)', aldus Braun. Hij meent dat 'het sponsor-promotiedorp slechts een incident is in de reeks van niet minder belangrijke teleurstellingen'.

In tegenstelling tot wat de gemeente Amsterdam schrijft, is het museum niet in gesprek met de Stadsdeelraad Zuid, die, aldus B en W, de eerst verantwoordelijke instantie is. Braun: 'Hoe u erbij komt, dat wij met de Stadsdeelraad Zuid, die aan de problematiek part noch deel heeft, in gesprek zouden (willen) zijn, is voor ons een raadsel. In ieder geval is het niet juist. '