Evangelisten blijven in Groen Links

UTRECHT, 14 mei - Met een stem tegen heeft de Evangelische Volks Partij (EVP) zaterdag op een congres in Utrecht besloten de samenwerking met PPR, PSP en CPN in Groen Links voort te zetten. In tegenstelling tot de PPR zal de EVP zich niet opheffen. De partijleden ontvangen binnenkort een brief waarin zij het dubbel lidmaatschap van EVP en Groen Links kunnen bekrachtigen. De EVP wil haar gedachtengoed behouden en verdiepen, aldus een woordvoerder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart behaalde de EVP voor Groen Links enkele tientallen zetels in verscheidene gemeenteraden. De EVP is niet vertegenwoordigd in de Tweede-Kamerfractie van Groen Links.