CDJA wil jaar sociale dienstplicht jongeren

AMSTERDAM, 14 mei - Premier Lubbers vindt het een 'leuk idee' jongeren na hun schooltijd en voor hun dertigste een jaar verplicht maatschappelijke dienstverlening te laten verrichten.

Het voorstel een sociale dienstplicht voor jongens en meisjes in te voeren is afkomstig van het CDJA, de jongerenvereniging van het CDA. De premier zei afgelopen zaterdag op een bijeenkomst van het CDJA het 'een punt van discussie' te vinden jongeren na hun schooltijd gedurende een jaar maatschappelijke taken te laten verrichten. 'Het is goed als eenieder zich een tijdje inzet voor de samenleving', meent Lubbers. Volgens het CDJA zouden jongeren tijdelijk kunnen werken in de gezondheidszorg, bejaardenzorg, openbare orde, milieu en bij maatschappelijke en ideele organisaties. Jongeren die in militaire dienst zijn geweest hoeven geen maatschappelijke dienstplicht te vervullen. De FNV zegt in een reactie niets te voelen voor een dergelijk voorstel. Het vormt een bedreiging voor bestaande arbeidsplaatsen, meent de bond. Ook is de FNV huiverig voor het verplichte karakter. 'Hoe kan men liefdevol een demente bejaarde verzorgen als men daartoe verplicht en dus niet gemotiveerd is', aldus een woordvoerder.

Het VNO ziet evenmin iets in sociale dienstplicht voor jongeren. Een woordvoerder van het werkgeversverbond zei dat jongeren na hun schooltijd zo snel mogelijk moeten gaan werken. Voor werkloze jongeren is er bovendien het jeugdwerkgarantieplan en daar wordt het plan voor maatschappelijke dienstplicht mee 'overruled', vindt het VNO. Volgens CDJA-voorzitter A. Koppejan moet de sociale dienstplicht 'uiteindelijk onderdeel worden van een sluitende aanpak van jongerenbeleid waarbij iedere jongere op een zinvolle manier zijn leven invulling kan geven'.