Baltische Raad herleeft Baltische staten willen samen naar Gorbatsjov

MOSKOU, 14 mei - De drie Baltische Sovjet-republieken hebben president Michail Gorbatsjov gisteren in een telegram een gezamenlijke ontmoeting voorgesteld, waarbij over de nadere inhoud van hun onafhankelijkheid zou moeten worden gepraat.

Bij hun ontmoeting, zaterdag in de Estlandse hoofdstad Tallin, hebben de drie presidenten van de Baltische landen - formeel voorzitters van de parlementen - ook de Baltische Raad heropgericht, een overlegorgaan dat dateert uit september 1934, toen de republieken onafhankelijk waren.

Niet bekend

Nu Letland als laatste van de drie zich duidelijk heeft uitgesproken voor onafhankelijkheid en Moskou om onderhandelingen heeft gevraagd, kunnen de republieken een front vormen, dat Gorbatsjov moeilijk kan negeren. Dit front is met name een grote steun voor Litouwen, dat door de economische blokkade langzamerhand vast komt te zitten en tot nu toe in het buitenland niet veel gehoor heeft gevonden voor zijn problemen.

President Vytautas Landsbergis toonde zich gisteren in Vilnius zeer tevreden over de besprekingen. 'De drie republieken hebben dezelfde belangen. Dit mechanisme zal ons in staat stellen de coordinatieproblemen tussen de drie staten op te lossen', aldus Landsbergis. Tijdens de bijeenkomst werd een akkoord afgesloten over samenwerking op het gebied van de buitenlandse politiek en Landsbergis beschouwt het telegram aan Gorbatsjov als eerste concrete stap in die richting. Ook over de samenwerking met zijn communistische collega's Anatolis Gorboenov (Letland) en Arnold Ruutel (Estland) is Landsbergis, zelf geen partijlid, optimistisch. Vorige maand sloten Estland, Letland en Litouwen al een akkoord over economische samenwerking. De Baltische landen willen afzonderlijk lid worden van de Verenigde Naties en deelnemen aan de CVSE-besprekingen.

Na Litouwen en Letland verving ook Estland vorige week de naam 'Estse Socialistische Sovjet-republiek' door 'Republiek Estland'. Tegelijkertijd werden de oude vlag, het oude wapen en het oude volkslied in ere hersteld.

    • Laura Starink