Advies: versterk positie van ouders tegenover de Kinderbescherming

DEN HAAG, 14 mei - De positie van ouders ten opzichte van de Raden voor de Kinderbescherming dient te worden versterkt bij beslissingen die er op zijn gericht kinderen onder toezicht te stellen.

Tot die conclusie komt de commissie-Gijsbers die half januari door staatssecretaris Kosto (justitie) werd ingesteld na kritiek op het functioneren van de Raden voor de Kinderbescherming.

De onderzoekers constateren dat ouders vaak teleurgesteld zijn over hun contacten met de raden, omdat ze van deze organisatie hulp verwachten die niet wordt geboden. De commissie spreekt van 'fuikwerking': mensen wenden zich om hulp tot de raad, komen uiteindelijk vaak bij de rechter terecht en verliezen het gezag over hun kind. De raden veranderen van vertrouwelijke hulpverlener in officier van justitie.

Dit 'spanningsveld' is volgens de commissie 'wezenlijk en onvermijdelijk en kan op zich niet worden opgelost met organisatorische ingrepen'.

De onderzoekers menen dat algemene publieksvoorlichting en betere informatieverstrekking aan de direct betrokkenen meer duidelijkheid moeten bieden over het werk van de raden. Ouders moeten ook worden ingelicht dat ze een advocaat kunnen inschakelen.

De bevindingen en aanbevelingen van de commissie zijn vanmiddag overhandigd.

De Kamercommissie voor het jeugdwelzijnbeleid begon in december vorig jaar eveneens met een onderzoek naar de kinderbescherming. De instelling van de commissie-Gijsbers werd gezien als een snel politiek antwoord van Kosto. Het rapport van de commissie van Kamerleden wordt eind augustus verwacht.

De commissie-Gijsbers meent dat uit het analyseren van klachten en het horen van kritische groepen niet de conclusie kan worden getrokken dat er 'structurele tekortkomingen' zijn in het functioneren van de raden. Dat neemt niet weg dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen die een zorgvuldiger optreden garanderen. 'De complexiteit van het werk van de raden vraagt om het inschakelen van andere deskundigheden dan de raden tot nu toe doorgaans in huis hebben'.

/ Analyse