Werkgevers voelen niets voor sociaal akkoord

ROTTERDAM, 11 mei - De werkgeversorganisaties VNO en NCW voelen niets voor een nieuw sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners. De werkgevers zien geen aanleiding om terug te komen op de afspraken die eind vorig jaar zijn gemaakt in het gemeenschappelijk beleidskader. Een eventuele aanpassing van de centrale afspraak 'is niet opportuun', aldus VNO en NCW in een verklaring.

Met de afwijzing van een nieuwe centrale overeenkomst reageren VNO en NCW op de uitspraak van minister-president Lubbers dat het kabinet overweegt het bedrijfsleven via quotering te dwingen langdurig werklozen en arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Het kabinet zou van dwang willen afzien als er een nieuw centraal akkoord wordt afgesloten met afspraken over de vermindering van het aantal werklozen en arbeidsongeschikten. VNO en NCW zeggen het middel van de quotering 'om een veelheid van redenen te verwerpen', ook al zeggen zij zich bewust te zijn van 'de grote maatschappelijke problemen van de langdurig werkloosheid en de arbeidsongeschiktheid'.

Volgens een woordvoerder van de FNV zetten de werkgevers met hun opstelling het komende voorjaarsoverleg op scherp. 'Dit is geen goed voorteken. Het gemeenschappelijk beleidskader heeft juist een dynamisch karakter. Bij gewijzigde omstandigheden zou het beleidskader aangescherpt kunnen worden. Daar is nu alle reden voor. Met de economie gaat het goed, maar dat geldt niet voor de bestrijding van de werkloosheid', aldus de FNV-zegsman.