'Voorrang voor minderheden'

DEN HAAG, 12 mei - De nadruk bij bestrijding van de werkloosheid moet komen te liggen op werklozen uit etnische minderheden. Vrouwen en jongeren komen relatief gemakkelijk aan het werk, terwijl onder etnische minderheden de werkloosheid eerder stijgt dan daalt.

Dit zegt minister De Vries in een vraaggesprek met NRC Handelsblad. Door 'een overmaat aan goede bedoelingen' zijn geleidelijk zoveel doelgroepen ontstaan dat het moeilijk is prioriteiten te stellen, aldus De Vries. Maar volgens hem hebben minderheden de meeste ondersteuning nodig.

Hij verwacht dat de werkgevers zich daarvoor de komende jaren intensief zullen inzetten. Maar de minister ziet er niets in bedrijven te verplichten een bepaalde hoeveelheid minderheden in dienst te nemen. Ook voor bestrijding van de arbeidsongeschiktheid vindt hij dit geen oplossing. Hij sluit echter niet uit dat hij voor zover het de arbeidsongeschiktheid betreft uiteindelijk maatregelen zal nemen waar zowel werkgevers als werknemers 'ongelukkig' mee zouden kunnen zijn.

De Vries zegt verder zich zorgen te maken over de tegenvallende belastinginkomsten. Hij sluit niet uit dat het gaat om een structurele tegenvaller, die wordt veroorzaakt doordat het effect van de belastingverlaging niet goed is geraamd.

Pag.3: Minister ziet niets in dwang van bovenaf