Vertrouwen opgezegd in bestuur vertalersopleiding

MAASTRICHT, 12 mei - De medezeggenschapsraad van de Rijkshogeschool Opleiding Tolk-Vertaler in Maastricht heeft gisteren het vertrouwen opgezegd in het college van bestuur. De raad zal de minister van onderwijs vragen een commissie van goede diensten een onderzoek te laten instellen naar de bestuurlijke verhoudingen binnen de school.

Tussen de raad en het college van bestuur is de afgelopen maanden een conflict ontstaan over de invoering van twee nieuwe studierichtingen, Russisch en Italiaans. De raad besloot gisteren dat de twee talen dit jaar niet aan het pakket van de vertalersopleiding worden toegevoegd.

Het college van bestuur had de uitbreiding komend studiejaar al willen realiseren om een financieringstekort van vijf a zes ton op te vangen. Volgens collegevoorzitter drs. W. Welsing is dat tekort het gevolg van een wijziging in de bekostigingsnormen van het ministerie. Alleen een groei van het aantal studenten zou het tekort weer ongedaan kunnen maken. Welsing heeft de raad steeds voorgehouden dat er ontslagen zouden vallen als de toestemming voor Italiaans en Russisch achterwege zou blijven. Inmiddels heeft hij zes docenten laten weten dat hun tijdelijke contract niet of slechts voor een deel zal worden verlengd.

De docenten van de vertalersopleiding hebben zich steeds tegen de komst van twee nieuwe talen verzet, omdat zij bang waren dat het daarvoor benodigde personeel zou worden weggehaald bij andere secties. Ook vreesden de docenten dat het aanbieden van nieuwe talen de bestaande richtingen studenten zou kosten. Zij wilden eerst een onderzoek laten doen naar de onderwijskundige haalbaarheid van het plan en naar de gevolgen van hun werkgelegenheid. Het college van bestuur wilde volgens hen niet over andere oplossingen voor het wegwerken van het financiele tekort praten. 'We moesten dat voorstel gewoon goedkeuren, anders zouden er ontslagen vallen. Dat noem ik chantage', zegt een van de betrokken docenten.

Welsing ontkent dat hij de raad onder druk heeft willen zetten door met ontslagen te dreigen. 'Ik heb alleen de druk van de omstandigheden duidelijk willen maken. Als er geen uitbreiding van het aantal talen zou komen, moest ik andere middelen gebruiken.'

Hij liet gisteravond weten het voorstel voor het instellen van een commissie van goede diensten te steunen.