Vertrek Van der Klugt doet koers Philips stijgen

AMSTERDAM, 12 mei - Een hectische avondhandel in Philips sloot gisteren de week af. Het vertrek van topman Van der Klugt werd door beleggers beloond met een koersstijging van ruim twee gulden ten opzichte van donderdag tot fl.33,10. In een zeer drukke avondhandel, waar een half miljoen aandelen werd omgezet, toonden de grote institutionele beleggers in binnen- en buitenland hun vertrouwen in Jan Timmer, de nieuwe topman. Kennelijk wordt de kans groot geacht dat de noodzakelijke aanpassingen binnen het concern nu versneld worden doorgevoerd.

Philips blijft de gemoederen bezighouden. Behalve het aftreden van Van der Klugt - onverwacht, het komt in het Nederlandse bedrijfsleven niet al te vaak voor dat bestuursleden hun formele verantwoordelijkheid nemen - was er eveneens de suggestie dat bij de rampzalige cijfers die vorige week bekend werden gemaakt sprake zou zijn geweest van voorkennis. Pieter Lakeman, nooit te beroerd zich in het publiciteitsgewoel te storten, suggereerde dat er een bovengemiddelde omzet was op de beurs ten tijde dat de Philips-top werd ingelicht over het slechte eerste kwartaal, terwijl de koers flink kelderde. Dat blijkt bij enige naspeuring allemaal nog wel mee te vallen, maar inmiddels zit Philips er maar mee. Of een onderzoek wordt gehouden laat de beurs gewoontegetrouw in het midden, maar de - zeer behoedzaam geformuleerde - aantijgingen lijken op het Damrak weinig indruk te maken.

Op het gebied van vertrekkende topfunctionarissen kan deze week overigens een bijzonder plaatsje in de analen van de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis krijgen. Bij ACF werden de voorzitters van de raden van bestuur en commissarissen verwijderd als gevolg van de floppen die het jarenlange diversificatiebeleid met zich meebracht.

Een passend slotstuk van een opmerkelijke affaire, zo viel hier en daar te beluisteren. Eerder mislukte de overneming van ACF door Gist - het was hierbij vooral te doen om de gezamenlijke dochteronderneming Brocacef - en moest Gist-topman Bresser zijn biezen pakken.

Het einde van het liedje is dat ACF de facto wordt omgevormd in Brocacef, nadat ACF deze farmacie-groothandel vorig jaar volledig van Gist overnam. ACF komt in handen van de vroegere Brocacef-top en dat is maar goed ook, zo menen beleggers, want erg veel vertrouwen in de vroegere leiding was er niet. Dat de koers niettemin in een week ineenstortte van fl.40 tot fl.36,80 zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het feit dat ACF vrijwel geheel door de bank in onderpand is genomen en er snel iets moet gebeuren om de toekomst van het bedrijf te garanderen.

Grote opruiming ook bij het Maastrichtse Pie Medical, waar voor de verandering niet de directie maar de volledige raad van commissarissen vertrok. Naar goed Limburgse traditie bleef een verklaring over een en ander achterwege, maar dat het niet zo boterde tussen het college en directeur/oprichter Alberts is duidelijk.

HCS kondige begin deze week aan dat het de leiding overneemt van Infotec, het Westeuropese distributiebedrijf van kantoorelektronica van de Westduitse chemiegigant Hoechst. Infotec blijft weliswaar een joint venture met Hoechst, maar HCS levert het management. Met de bestaande distributie-activiteiten in de VS claimt HCS nu het grootste distributiebedrijf van artikelen voor kantoorautomatisering ter wereld te zijn. Hoewel HCS deze week tot de sterkere stijgers behoort, bleef de koerswinst beperkt tot 60 cent op fl.14,60.

    • Steven Adolf