Susan Sontag: Illness as metaphor and Aids and itsmetaphors

Het boek bevat de twee in eerste instantie afzonderlijk verschenen opstellen van Susan Sontag over ziekte. Paul Schnabel schreef over Aids and its metaphors (NRC Hdb 15-4-89): ' Over ziekte heeft Sontag een gezonde opvatting: het is niet goed aan ziekte meer betekenis toe te kennen dan uit het feit van het ziekzijn zelf volgt en het is slecht om ziekte als beeld te gebruiken voor zaken die daar niets mee te maken hebben.'

    • Anchor Books 1990