'Stimuleer de samenwerking tussen onderwijsvormen'

DRONTEN, 12 mei - Staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil de oprichting van zogenoemde samenwerkingsscholen stimuleren. In deze scholen, waarvan er zo'n tweehonderd zijn, werken openbaar en bijzonder onderwijs samen. Wallage heeft een wijziging van de wet op het basisonderwijs voorgesteld waardoor gemeenten samen met private rechtspersonen een basisschool op publiekrechtelijke basis kunnen besturen. Ook zal hij een speciale werkgroep instellen van onderwijsjuristen en andere deskundigen op het gebied van planprocedures die hem moeten adviseren hoe bestaande wettelijke barrieres tegen de groei van het aantal samenwerkingsscholen kunnen worden weggenomen.

Wallage zei dit gisteren op een bijeenkomst in Dronten van de Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen. De scholen worden opgericht om vorm te geven aan de bonte mengeling van levensvisies en geloofsrichtingen. Vaak ook zijn ze het gevolg van de terugloop in het aantal leerlingen van scholen die in een samenwerkingsconstructie een laatste redmiddel zien. Met name op het platteland is dit het geval. Om sluiting van de laatste school in het dorp te voorkomen gingen bij voorbeeld vorig najaar de protestants-christelijken en openbaren in het Friese Eernewoude een samenwerkingsverband aan. De school kreeg twee hoofden, het bestuur een CDA- en een PvdA-raadslid, de christelijke kinderen in de middag een uur godsdienstonderricht.

Als gevolg van recente fusie-operaties zoals die in het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal samenwerkingsscholen verder gegroeid, een ontwikkeling die bij de christelijke en katholieke zuilen met lede ogen wordt aangezien. Ook oud-minister van onderwijs Deetman sprak, als 'iemand die het protestants-christelijk onderwijs een warm hart toedraagt', tijdens zijn ambtstermijnen regelmatig zijn spijt uit over het bestaan van de samenwerkingsscholen. Wallage zei echter gistermiddag positiever tegenover deze ontwikkeling te staan.