SER wil meer vakken examens Havo en VWO

DEN HAAG, 11 mei - De aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs moet worden verbeterd. Het aantal verplichte vakken in het HAVO moet daartoe worden uitgebreid van zes naar zeven, op het Athenaeum van zeven naar acht.

Deze aanbevelingen doet de commissie onderwijszaken van de Sociaal Economische Raad (SER) in een ontwerp-advies over het rendement in het onderwijs dat de raad volgende week zal vaststellen. Het advies behandelt onder meer de hoge uitval in sommige schooltypes, inefficiente 'leerroutes', verschillen tussen cursusduur en de daadwerkelijke verblijfsduur, en problemen bij de aansluiting tussen de verschillende onderwijssoorten.

Het HAVO moet zich volgens de SER meer profileren als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (HBO), het VWO meer als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. Het vakkenpaket van het HAVO moet afgestemd worden op de diverse sectoren in het HBO en er moet meer aandacht voor studievaardigheden komen.

De raad sluit met dit advies aan bij de conclusies van een commissie onder leiding van de onderwijskundige prof. dr. A. M. L. van Wieringen. Die deed eerder deze week eveneens de aanbeveling het aantal examenvakken in het HAVO te vergroten en de vakken beter te laten aansluiten op HBO-sectoren.

De SER bepleit voorts landelijke 'streefdoelen' voor het basisonderwijs waaraan scholen ten minste zouden moeten voldoen, alsmede invoering van de basisvorming. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) heeft het betreffende wetsvoorstel onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. Net als de staatssecretaris zou de SER het liefst brede scholengemeenschappen zien ontstaan.

Ook wil de SER dat scholen en instellingen hun 'bedrijfsresultaten' vastleggen in een jaarverslag. Op die manier krijgen zowel overheid als 'onderwijsconsument' inzicht in de kwaliteit van onderwijs.

De commissie pleit voor versterking van de kwaliteit van het schoolmanagement en verbetering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van docenten en meer leerlingbegeleiding. De SER-commissie laat zich niet uit over de kosten van de voorgestelde maatregelen. Een deel daarvan zal zichzelf terugverdienen, wat de maatregelen per saldo zullen kosten is moeilijk te berekenen, aldus de commissie.