Rotganzen en roeken gered na 10 jaar procederen

ROTTERDAM, 12 mei - Na bijna tien jaar procederen is er nu duidelijkheid. Er mag niet meer worden gejaagd op rotganzen en roeken, zo besloot de Raad van State donderdag. Het verlenen van jachtvergunningen op de beide vogelsoorten was weliswaar in 1987 opgeschort, maar daarmee was de dreiging voor de dieren nog niet verdwenen.

De grootste concentratie van de ongeveer 20.000 rotganzen in Nederland bevindt zich op Texel en Terschelling, waar ze zich tijdens het vroege voorjaar vol eten voor de reis naar de broedgebieden in Siberie. De vogels hebben volgens Kritisch Faunabeheer een voorkeur voor de vegetatie op de zoute kwelders van de eilanden, maar ze gaan bij gelegenheid ook een hapje cultuurgras niet uit de weg. Dit tot ergernis van de benadeelde boeren. Volgens de woordvoerster van Kritisch Faunabeheer vinden de boeren dat natuurlijk niet 'echt leuk' maar hebben ze in het algemeen toch een houding van 'die vogels horen hier nu eenmaal'. Tandarts J. M. Smit, bestuurslid van de 'Wildbeheereenheid' op Terschelling en organisator van de jaarlijkse 'rotgansverjaging', bestrijdt dit met kracht. 'In onze eenheid zitten niet alleen jagers maar ook vertegenwoordigers van boeren en natuurbeschermers, de boeren hebben er echt erg veel schade van.' Volgens het ministerie van landbouw wordt er alleen op Terschelling al voor vier miljoen gulden per jaar aan schadevergoedingen uitbetaald. Smit vindt dat ontoereikend.

Lichtkogels

Voor de ruim twintig jagers op het eiland was de aanwezigheid van de rotganzen altijd het teken om gewapend de weilanden in te trekken. Toen in 1987 de jachtvergunningen werden opgeschort, moest men zich verder behelpen met lichtkogels, vuurwerk en andere knalapparatuur. 'Dat is echter minder effectief', zegt Smit. 'De rotganzen zijn slimme beesten die dertig jaar oud worden en ze hebben na een tijdje door dat lichtkogels wel lastig maar niet gevaarlijk zijn.'

Daarom moeten er volgens hem, als afschrikwekkend voorbeeld, zo nu en dan 'een paar ganzen worden doodgeschoten, zo'n 70 per jaar. 'Verder beperkten we ons tot het over de kolonie schieten en lawaai maken' zegt Smit, die daaraan toevoegt dat de meeste jagers het werk zelfs 'met tegenzin deden'. Niet alleen op de eilanden zullen de 'verjagers' een ander tijdverdrijf moeten zoeken. De uitspraak van de Raad verbiedt ook het 'opsporen, bemachtigen en doden met gebruikmaking van een geweer' van roeken in de Achterhoek. De roeken bezorgen niet alleen overlast aan de plaatselijke agrariers, ook de Lochemse tennisvereniging had in maart te kampen met de uitwerpselen en het lawaai van deze kraai-achtige. Omdat sinds 1987 ook in Lochem het geweer niet langer mocht worden gebruikt, spoot het brandweerkorps dit voorjaar op een zaterdagmiddag de vogels met nesten en al uit de bomen. Zelfs dat is volgens Kritisch Faunabeheer nu niet meer toegestaan.